Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 8.12.2017

Metsätalouden yksityissektorin tuki Keniassa

Kuvaus

"Metsätalouden yksityissektorin tuki Keniassa" -ohjelman tavoitteena on vahvistaa hyvää hallintoa ja tukea Kenian metsätalouden yksityissektoria, jotta se voi toimia tehokkaasti ja kilpailukykyisesti metsätalouden tuotantoketjuissa sekä lisätä niiden volyymia. Kehitystavoitteena on uusien työpaikkojen luominen ja elinkeinojen tukeminen metsäsektorilla sekä Kenian aluehallinnon kapasiteetin vahvistaminen. Kenian metsähallituksen (KFS) kanssa vuosina 2018-2022 toteutettavan yhteistyön hyödynsaajia ovat metsätalouden PK-yritykset, joiden toiminnan lisääntyminen sekä tehostaminen luo uusia työpaikkoja, parantaa elinkeinoja metsäsektorilla, sekä tuottaa lisäarvoa metsäteollisuuden tuotantoketjuissa. Kenian metsähallinto niin keskus- kuin piirikuntatasolla hyötyy kapasiteetin kehittämisestä, ja sen valmiudet tukea yksityissektorin toimintaa ja kehittää yritysten toimintaympäristöä paranee. Samalla PK-yritysten valmiuksia vastata yksityissektorin toiminnan tiukentuviin standardeihin (työolot, ympäristö, tehokkuusvaatimukset ym.) vahvistetaan. Uudella yhteistyöllä otetaan askel kohti kaupallista yhteistyötä. Tavoitteena on myös hakea synergioita ja yhteistyötä muiden avunantajien kanssa vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä tukea teknologian vaihtoa Suomen ja Kenian välillä.

Rahoituspäätös 8.12.2017

9 500 000 €

Kohdemaa

Kenia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Ilmastonmuutoksen hillintä
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Ympäristöapu

Toimiala

Metsätalouden kehittäminen 40%
Metsäpolitiikka ja -hallinto 30%
Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
nuoret

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori
Kehitysmaan julkinen sektori

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821203

Tunnus

UHA2016-001348

Luotu

10.3.2016

Sivua muokattu

10.1.2018

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Hankesuunnitelman arviointi
Arvioinnin valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 11.1.2018

Takaisin ylös