Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 10.1.2018

Vicehäradshövdning Kimmo Sasi Finlands representant i gränshinderrådet

Pressmeddelande 2/2018
10.1.2018

Finlands minister för nordiskt samarbete Anne Berner har kallat vicehäradshövding Kimmo Sasi till Finlands representant i Nordiska ministerrådets gränshinderråd perioden 2018–2019. I rådet ingår en medlem från varje nordiskt land samt från Åland, Grönland och Färöarna. Åren 2015–2017 representerades Finland i rådet av Centralhandelskammarens vd Risto E.J. Penttilä.

Gränshinderrådet inledde sin verksamhet 2014. Det har fått i uppdrag av de nordiska ländernas regeringar att främja privatpersoners och företags fria rörlighet i de nordiska länderna genom att granska bestämmelser och förfaranden som hindrar personers rörlighet eller företags gränsöverskridande verksamhet.

 På initiativ av gränshinderrådet har flera gänshinder avskaffats på arbetsmarknaden, på det sociala området och inom utbildningen.

Kimmo Sasi har arbetat inom Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet 1987–2015. Han var president för Nordiska rådet 2012.

Ytterligare information: Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 781.

Utrikesminsteriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Detta dokument

Mer på internet

Uppdaterat 10.1.2018

Takaisin ylös