Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 18.12.2017

KV.RAH.LAIT/11. Euroopan kehitysrahasto

Kuvaus

Euroopan kehitysrahasto (EKR) on EU:n jäsenvaltioiden sisäisellä sopimuksella perustettu rahasto. EKR toimii erillisenä rahastona EU:n budjettiin nähden. 11. EKR:sta rahoitetaan AKT-EU -kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus) mukaisesti tehtävää EU:n kehitysyhteistyötä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT) sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa vuosina (MMA) 2014-2020 . Cotonoun sopimus on EU:n sekä AKT-maiden suhteiden perusta. Se on sekä kehityspoliittinen instrumentti että osa EU:n ulkosuhdekehikkoa. Sopimuksen mukaan "kehitysrahoitusyhteistyön tavoitteena on riittäviä rahoitusvaroja ja tarkoituksenmukaista teknistä apua antamalla tukea ja edistää AKT-valtioiden pyrkimyksiä saavuttaa sopimuksessa asetetut tavoitteet yhteisen edun mukaisesti ja keskinäisen riippuvuuden hengessä". AKT-EU-kumppanuus keskittyy köyhyyden vähentämiseen ja kestävää kehitystä ja AKT-valtioiden asteittaista integroitumista maailmantalouteen koskevien tavoitteiden mukaisesti.

Rahoituspäätös 18.12.2017

155 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Monisektoriapu 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Erityinen kohderyhmä

tytöt
lapset
nuoret
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt
Hiv/aidsin kanssa elävät henkilöt

Rahoituskanava

Euroopan kehitysrahasto

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892107

Tunnus

UHA2017-006215

Luotu

18.12.2017

Sivua muokattu

20.12.2017

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Varainmyöntöpäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 21.12.2017

Takaisin ylös