Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 1.12.2017

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Finlands deltagande i internationell utbildnings- och övningsverksamhet, deltagandet i vissa krishanteringsinsatser och situationen i Mellanöstern

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 562/2017
1.12.2017

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fick fredagen den 1 december en översikt av försvarsmaktens deltagande i internationell utbildnings- och övningsverksamhet 2018. Finland deltar i övningarna från sina egna utgångspunkter. I deltagandet beaktas förutom övningarnas betydelse för utvecklingen av Finlands försvarsförmåga också utrikes- och säkerhetspolitiska synpunkter. Antalet internationella övningar år 2018 ska hållas på samma nivå som i år. Försvarsministeriet fattar utifrån riktlinjer av republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott beslut om en övningsplan. Ministeriet underrättar först riksdagen och därefter allmänheten om detta. Planen för den internationella dimensionen av nationella huvudmanövern år 2020/2021 ska fastställas av republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott i början av 2018.

Vid mötet diskuterades också Finlands deltagande i internationell krishantering. Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde att Finlands

stärkta deltagande i Natos utbildnings-, rådgivnings- och stödinsats i Afghanistan ska utredas. Dessutom fick republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott en översikt av Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildnings- och rådgivningsverksamhet i Irak.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fick också en översikt av den aktuella situationen i Mellanöstern, i synnerhet mot bakgrund av den senaste tidens händelser i Libanon och Jemen. Finland framhåller behovet att lindra regionala spänningar och undvika eskalering.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, Kirsikka Lehto-Asikainen, enhetschef (Mellanöstern), tfn 0295 351 851, utrikesministeriet; Otto Saxén, enhetsdirektör (internationell övningsverksamhet), tfn 0295 140 314, Helena Partanen, biträdande avdelningschef (krishantering), tfn 0295 140 310, försvarsministeriet

Detta dokument

Uppdaterat 1.12.2017

Takaisin ylös