Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 24.10.2017

NEFCO/Ukrainan energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja vaihtoehtoisia energialähteitä tukeva Suomen rahasto

Kuvaus

Suomi perustaa Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöön (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) Ukrainan energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian ja vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä tukevan kahdenvälisen rahaston. Taustalla on Ukrainan tarve vähentää energiankulutustaan, sillä Ukrainan energiankulutus on kolme kertaa suurempaa kuin OECD-maissa keskimäärin. Ongelmia on myös Ukrainan energia-alan uudistusten ja kansainvälisten rahoituslaitosten hankkeiden etenemisessä. Suomen ja Ukrainan välillä solmittiin v. 2017 yhteisymmärryspöytäkirja energiatehokkuusalan yhteistyön lisäämiseksi. NEFCO-rahaston tarkoituksena on auttaa Ukrainaa parantamaan energiatehokkuuteen liittyvää politiikkaa ja ohjeistusta. Lisäksi rahaston hankkeilla edistetään uuden, puhtaamman teknologian käyttöönottoa. Yksityisen sektorin ja kansainvälisten sijoittajien rahoitusta Ukrainan energia-alalle pyritään lisäämään luomalla kumppanuuksia ja yhteistyöhankkeita. Ukraina tarvitsee myös apua kansallisen, uusiutuvaa energiankäyttöä tukevan rahoitusinstrumentin kehittämisessä. Pääkumppani Ukrainassa on energiatehokkuudesta ja energiansäästöstä vastaava virasto (State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving, SAEE). Suomen rahoitus on yhteensä 6 milj. euroa v. 2018-21. Rahastosta tehtävät konsultti- ym. hankinnat sidotaan suomalaisiin toteuttajiin.

Rahoituspäätös 24.10.2017

6 000 000 €

Sidottu osuus

2 000 000 €

Kohdemaa

Ukraina

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimiala

Energiapolitiikka ja -hallinto 33%
Energiantuotanto uusiutuvilla lähteillä - useammat teknologiat 33%
Energiansäästö ja kysyntäpuolen tehokkuus 34%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Nordic Environment Finance Corporation

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

86501358

Tunnus

UHA2017-004452

Luotu

8.9.2017

Sivua muokattu

10.11.2017

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Intervention suunnittelu
Hankedokumentin käsittely

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 11.11.2017

Takaisin ylös