Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Exportkontroll, 10.11.2017

Anmäl din organisation till exportkontrollforum i Bryssel

Europeiska kommissionen och ordföranden i Europeiska unionens råd Estland ordnar det återkommande evenemanget Export Control Forum i Bryssel den 19 december 2017. Denna gång är evenemanget särskilt viktigt på grund av kommissionens förslag om att ändra förordningen om exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden.

Europaparlamentets ståndpunkt är under beredning och rådets behandling av ärendet pågår i en arbetsgrupp. Även representanter för industrin och civilsamhällesorganisationer har en möjlighet att påverka debatten om kommissionens förslag genom att delta i Export Control Forum och framföra sina synpunkter där. Utrikesministeriet önskar att så många finländska företag och organisationer som möjligt genast ska anmäla sig eftersom endast de 260 först anmälda ryms med. Anmälan sker via Europeiska kommissionens webbplats.

I december ordnar utrikesministeriet också en exportkontrollklinik för finländska företag och organisationer i Helsingfors. Preliminärt har den 15 december reserverats för detta evenemang, men datumet fastställs och inbjudan skickas ut i ett senare skede.

Takaisin ylös