Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 1.11.2017

Finland har öppnat ett konsulat i São Paulo

Pressmeddelande 188/2017
1.11.2017

Finlands konsulat i São Paulo i Brasilien inledde sin verksamhet den 1 september 2017. I samband med detta flyttades alla tjänster för allmänheten, till exempel ärenden som rör pass och uppehållstillstånd, från Finlands ambassad i Brasília till konsulatet. Tidigare har Finland haft ett honorärt generalkonsulat i São Paulo.

Finlands avsikt är att koncentrera sina resurser till de länder vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland håller på att växa. Finländska företag är särskilt intresserade av Brasiliens skogsbrukssektor, gruvindustri, energisektor, pappersindustri och telekombransch och av utbildningsexport.

Att tjänsterna koncentreras till São Paulo underlättar märkbart servicen både för brasilianare med sikte på Finland och för finländare bosatta i Brasilien.

Verksamheten vid det nya konsulatet utgår från Team Finland och konsulära tjänster. Konsulatets kontor är planerat för att inhysa flera former av verksamhet och samtidigt tjäna som en mötesplats för olika intressegrupper inom handeln, den akademiska världen och kulturbranschen. Planeringen av konsulatets lokaler har inspirerats av Finlandshuset i Rio de Janeiro under de olympiska spelen: i centrum står inbjudande mötesrum i finländsk anda.

Näringsminister Mika Lintilä invigde konsulatet officiellt den 31 oktober 2017 i samband med sitt besök i Brasilien.

Ytterligare information: Tommi Vuorinen, konsul, tfn +55 11 306 110 87.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 1.11.2017

Takaisin ylös