Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 31.10.2017
Exploring Common Solutions_banneri

Arktinen neuvosto saapui Ouluun

Arktisen neuvoston virkamieskomitea kokoontui Suomen puheenjohtajuuskauden ensimmäiseen täysistuntoon Oulussa 25–26. lokakuuta. Kokouksessa käytiin laajaa keskustelua saastumisen ehkäisemisestä ja koulutuksesta arktisella alueella. Lisäksi Nina Buvang Vaaja nimitettiin Arktisen neuvoston sihteeristön uudeksi päälliköksi.

SAO_Oulu_FIN-delegation_Kuva_Arctic Council Sekretariat
Johtava asiantuntija René Söderman ulkoministeriöstä ja hallitusneuvos Satu Paasilehto opetus- ja kulttuuriministeriöstä Arktisen neuvoston kokouksessa Oulussa. Kuva: Arctic Council Sekretariat/Linnea Nordström

Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa alkoi virallisesti 11. toukokuuta, kun ulkoministeri Timo Soini vastaanotti puheenjohtajan nuijan Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillersonilta ministerikokouksessa Alaskan Fairbanksissa. Tämän jälkeen arktinen yhteistyö on jatkunut vauhdilla. Arktinen energiakonferenssi, työryhmien kokousten valmistelut, puhetilaisuudet, briiffaukset ja arktinen viestintä ovat täyttäneet arktisen tiimin alkusyksyn kalenterit.

Viime viikolla oli vuorossa Arktisen neuvoston työtä johtava virkamieskomitea, joka kokoontui Suomen puheenjohtajakauden ensimmäiseen täysistuntoonsa Oulussa. Pohjoinen ilmavirtaus antoi kokoukselle arktisen silauksen.

Saastumisen ehkäiseminen ja koulutus

Suomen puheenjohtajakauden prioriteetteja ovat ympäristönsuojelu, meteorologinen yhteistyö, viestintäyhteydet ja koulutus. Oulun kokouksessa käsiteltiin puheenjohtaja Aleksi Härkösen johdolla erityisesti saastumisen ehkäisemistä ja opettajainkoulutusta arktisella alueella.

Suomen valtuuskuntaa johti arktisen yhteistyön asiantuntija René Söderman. Valtuuskunnassa olivat edustettuna ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

SAO Oulu_kuva_Artctic Council Sekretariat
Arktisen neuvoston virkamieskomitean kokoukseen osallistui 140 henkilöä eri puolelta maailmaa. Kuva: Arctic Council Sekretariat/Linnea Nordström

Elohopea, pysyvät orgaaniset yhdisteet, musta hiili ja muoviroska ovat esimerkkejä saasteista, jotka kulkeutuvat pääasiassa muualta maailmaa arktiselle alueelle. Arktisella alueella saasteet muodostavat riskin sekä ihmisten terveydelle ja luonnon monimuotoisuudelle. Arktinen neuvosto pyrkii vaikuttamaan siihen, että saasteiden päästöjä saataisiin vähennettyä.

Suomi pyrkii puheenjohtajakaudellaan vahvistamaan opettajankoulutusta arktisella alueella yhteistyössä Arktisen yliopiston (UArctic) kanssa. Harvaan asuttujen alueiden koulutusmahdollisuuksien tasapuolisuus on avainkysymys kestävän kehityksen ja arktisten yhteisöjen kestokyvyn kannalta. Arktisissa ja pohjoisissa yhteisöissä työskentelevät opettajat ovat avainasemassa laadukkaan perusopetuksen antamisessa.

Arktista osaamista ja kestävää kokoustamista

Arktisen neuvoston kokoukset on oiva tilaisuus esitellä suomalaista arktista osaamista ulkomaisille vieraille. Suomalainen arktinen osaaminen ei ole pelkästään jäänmurtajia ja talvimatkailua. Oulussa on valtavan laajaa arktista teknologiaosaamista. BusinessOulun johdolla oululaiset teknologiayritykset olivat näkyvästi esillä kokouksen käytävillä.

Arctia Oy:n toimitusjohtaja Tero Vauraste kertoi Arktisen talousneuvoston toiminnasta ja arktisista liiketoimintamahdollisuuksista.

SAO Oulu_greenmeeting lunch
UM:n ja WWF Suomen yhteistyössä kehitetty #greenmeeting –konsepti sai paljon huomiota. Tarjolla oli lähi- ja luomuruokaa. Kuva: Arctic Council Sekretariat/Linnea Nordström

Ulkoministeriö pyrkii järjestämään kokouksensa mahdollisimman kestävällä tavalla. Tarjolla on lähi- ja luomuruokaa, kokousmateriaali jaetaan sähköisesti, suositaan julkista liikennettä. Sateen sattuessa kokousvieraille voidaan antaa lainaksi luonnon- ja kierrätysmateriaalista valmistetut sateenvarjot.

Ulkoministeriön ja WWF Suomen yhteistyönä kehitetty greenmeeting-konsepti sai paljon kiitosta.

Arktisen neuvoston sihteeristölle uusi päällikkö

Virkamieskomitea nimitti Arktisen neuvoston sihteeristön päälliköksi Nina Buvang Vaajan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

Nina Buvang Vaaja ja Aleksi Härkönen_kuva_Arctic Council Sekretariat
Nina Buvang Vaaja valittiin Arktisen neuvoston sihteeristön päälliköksi, vierellään kokouksen puheenjohtaja suurlähettiläs Aleksi Härkönen. Kuva: Arctic Council Sekretariat/Linnea Nordström

Sihteeristön tehtävänä on tukea puheenjohtajamaata Arktisen neuvoston johtamisessa. Pääosa neuvoston työstä tehdään kuudessa työryhmässä, jotka keskittyvät arktisen alueen ympäristön seurantaan, saastumisriskien tunnistamiseen, ympäristöonnettomuuksien ennakointiin, kestävän kehityksen edistämiseen, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja arktisten merialueiden erityiskysymyksiin.

René Söderman
arktisen yhteistyön johtava asiantuntija


 

Takaisin ylös