Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 29.10.2017

Statsunderstöd till organisationers verksamhet gällande utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelseser

Utrikesministeriet inleder en ansökningomgång för statsunderstöd under moment 24.90.50 i budgeten för 2018 (vissa statsunderstöd).

Statsunderstöds syfte är att stödja frivilligorganisationers verksamhet som har att göra med Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser. Organisationernas verksamhet ska ha en anknytning till utrikesministeriets verksamhetsområde. I ansökningomgången betonas de prioriteter och mål som ingår i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse (2016).

Tyngpunkten för året 2018 ligger på regelbaserat internationellt samarbete, konfliktförebyggande och fredsmedling, mänskliga rättigheter och demokrati i utrikes- och säkerhetspolitiken, samt ett omfattande transatlantiskt samarbete.

Det ordnas en separat ansökningomgång för statsunderstöd till frivilligorganisationers Europainformation.

Bidragen beviljas på det villkor att riksdagen beviljar medel för momentet i statsbudgeten för 2018. Statsunderstödet är allmänt bidrag för organisationsverksamhet 2018.

I ansökan ska ingå basinformation om organisationen, en beskrivning av verksamheten och dess mål, en bedömning av de totala utgifterna och en utredning om självfinansieringsandelen. Ansökningarna ska lämnas in till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet) senast den 17 november 2017 kl. 16:15. Märk kuvertet “Statsunderstödansökning”.

Man kan också vända sig till utrikesministeriets enhet för FN och allmänna globala ärenden på adressen: POL-50@formin.fi för blanketter och anvisningar.

Blanketten har korrigerats 6.11.2017 så att hänvisningar till ”projektet” har strukits. Som det står i utlysningen och anvisningarna är det fråga om ett allmänt bidrag till organisationens verksamhet, inte ett projektstöd. Både ansökningar på den gamla och på den nya blanketten tas emot och behandlas på likvärdigt.

Detta dokument

Uppdaterat 6.11.2017

Takaisin ylös