Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 23.10.2017

Djurtavlor ställs ut i Esbo

Originalverken till de affischer som är bekanta från skolor och som skildrar FN:s mål för hållbar utveckling kan beundras i Esbo kulturcentrum den här veckan. Tisdagen den 24 oktober firas FN-dagen.

Bild: Eija Palosuo / UM
Agenda2030_näyttely
Målningarna med temat hållbar utveckling visades på Nationalmuseet i maj 2017.

I höst har det gått två år sedan FN:s mål om hållbar utveckling (Agenda 2030) utarbetades. Under dessa två år har man också i flera skolor bekantat sig med världens gemensamma plan och de globala utmaningar som Finland tillsammans med andra länder har förbundit sig till att lösa.

De som har varit uppmärksamma har på väggarna i klassrum och matsalar också hittat färggranna djuraffischer som åskådliggör FN:s mål och ger någonting att tänka på. Illustratören Matti Pikkujämsä planerade på uppdrag av utrikesministeriet en serie på sex affischer som har med ämnet att göra och som för ett år sedan skickades till alla grundskolor i Finland.

De mål som skildras i serien gäller avskaffande av fattigdom och hunger, främjande av jämställdhet, anständigt arbete, minskad ojämlikhet och bekämpning av klimatförändringen. Det finns sammanlagt 17 mål för hållbar utveckling.

Akrylmålningarna som affischerna baserar sig på ställs ut i Esbo kulturcentrum den 23–29 oktober. Tidigare har utställningen visats på Nationalmuseet i maj. Matti Pikkujämsä är illustratör och grafisk formgivare som år 2015 fick statspriset för illustrationskonst.

Agenda 2030 förpliktar Finland både i och utanför hemlandet. Esbo var den första staden i Finland som anslöt sig till det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling och gjorde upp en plan om de åtgärder genom vilka stadens olika enheter ska införa i praktiken de mål som också skildras i affischerna. Skolorna har också varit aktiva, och årets pris för global fostran gick till Latokasken koulu i Esbo.

Utrikesministeriets undervisningsmaterial Världen 2030 ger en bakgrund till utställningens tema. I undervisningsmaterialet hittar man grundläggande information om FN:s mål om hållbar utveckling samt uppgifter som stöd för undervisningen.

Utställningen är öppen under Esbo kulturcentrums öppettider mån–fre kl. 8–21, lör kl. 9–18 och sön kl. 9–15.

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Uppdaterat 26.10.2017

Takaisin ylös