Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 23.10.2017

Sidoackrediteringar till Mongolien och Djibouti

Den 20 oktober beslutade republikens president befullmäktiga Finlands ambassadör till Kina, Jarno Syrjälä, i Mongolien, och Finlands ambassadör i Etiopien, Helena Airaksinen, i Djibouti.

Ytterligare information: Jyri Järviaho, personalplaneringschef, 0295 351 449

Detta dokument

Uppdaterat 23.10.2017

Takaisin ylös