Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 25.9.2017

Seksuaaliterveydellä luodaan taloudellista hyvinvointia 

Suomi järjesti yhteistyössä Sambian ja Costa Rican  sekä UN Womenin ja YK:n väestörahaston (UNFPA) kanssa korkean tason aamiaistilaisuuden YK:n päärakennuksessa 20.syyskuuta.

Mykkänen SRHR-tapahtumassa
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen avasi SRHR-tapahtuman. Kuva: Henri Salonen.

Tilaisuuden avasi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen ja, tapahtumassa puhuivat muiden muassa  Costa Rican varapresidentti Ana Helena Chacón Echeverría, Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans, sekä UNFPAn ja UN Womenin pääjohtajat.

Tilaisuudessa keskusteltiin naisten taloudellisesta voimaantumisesta seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien (SRHR) toteutumisen kautta. Tilaisuus oli osa YK:n yleiskokouksen 72. istuntokauden avaavaa korkean tason viikkoa. Tapahtuma houkutteli laajan osallistujajoukon, kaikkiaan noin 150 henkeä.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien vahvistaminen on tehokas tapa tukea tyttöjen ja naisten sosiaalista ja taloudellista asemaa. Keskustelussa painotettiin SRHR:n toteutumista ihmisoikeuskysymyksenä, sekä samalla terveyden ja koulutuksen merkitystä. Tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien vahvistaminen on tärkeää, koska tällä on suora vaikutus myös yksilöiden sosioekonomisen aseman parantamiseen.

Keskustelussa tuotiin esiin, että kun 10 prosenttia tytöistä menee kouluun sen sijaan, että jäisivät kotiin ja synnyttävät lapsia, valtion bruttokansantuotteen arvioidaan nousevan noin 3 prosentilla. Tällä hetkellä yli 200 miljoonalla tytöllä ei kuitenkaan ole saatavillaan ehkäisyvälineitä, joilla välttää varhainen äitiys.

Natalia Kanem
YK:n väestörahaston pääjohtaja Natalia Kanem. Kuva: Henri Salonen.

Mitä vähemmän on teiniraskauksia tai raskaudesta ja seksuaaliterveyden laiminlyönnistä johtuvia terveyshaittoja, sitä todennäköisempää on, että naiset voivat kouluttautua pitkälle, ansaita enemmän ja huolehtia sekä itsestään että läheisistään. Naisten koulutus, terveys ja aktiivinen työelämässä mukana oleminen tuottavat hyvinvointia ja tasa-arvoa koko yhteiskuntaan.

Innovaatioiden ja teknologian hyödyntäminen on saanut huomattavasti maailmanlaajuista huomiota erityisesti Agenda 2030:n myötä, ja tässäkin tilaisuudessa korostettiin niiden tärkeyttä. Maailmanpankin Caren Grown innosti osallistujia kertomalla, kuinka Dominikaanisessa tasavallassa nuorten naisten seksuaalitietämys ja –käyttäytyminen on muuttunut positiivisesti tekstiviestikampanjan avulla. Kampanjan myötä nuorille naisille on lähetetty tekstiviesti muistutuksena ehkäisyn tärkeydestä perjantaisin, joka on tunnetusti suosittu deitti-ilta. Suomalaisyhtiö Lune Group Oy:n kehittämä kuukautiskuppi herätti puolestaan positiivista keskustelua siitä, kuinka innovaatioilla voi helpottaa merkittävästi tyttöjen ja naisten arkea, ja mahdollistaa koulussa- ja työssäkäynti.

Ihmisten terveyden ja talouden kehityksen ensisijaisiksi esteiksi identifioitiin poliittisen tahdon ja rahoituksen vähyys sekä kulttuuriset tabut ja ongelmat liittyen naisten ja tyttöjen seksuaalisuuteen ja lisääntymisterveyteen.  

Mykkänen SRHR
Ministeri Mykkänen totesi yhteenvedossaan, että miesten osallistaminen tasa-arvo- ja seksuaali- ja lisääntymisterveystyöhön on äärimmäisen tärkeää. Kuva: Henri Salonen.

Yhä useampi YK:n jäsenvaltio on ottanut tapahtuman teeman agendalleen. Uudenlaista rohkeaa keskustelua, kumppanuuksien sekä käytännön tekojen toteutumista täytyy kuitenkin kannustaa entistä enemmän. Esimerkiksi yksityinen sektori voi olla tehokas kumppani ja mahdollinen rahoittaja muutoksen saavuttamisessa. Taloudellisten kannustimien esille tuominen, onkin tällä hetkellä potentiaalinen väylä uusien kumppanuuksien luomiseksi.  

Tärkein kumppani naisten ja tyttöjen oikeuksien ajamisessa on kuitenkin maailman väestön toinen puolisko. Ministeri Kai Mykkänen totesikin yhteenvedossaan, että miesten osallistaminen tasa-arvo- ja seksuaali- ja lisääntymisterveystyöhön on äärimmäisen tärkeää. Jatkossa tekstiviestikampanjat kannattaisikin suunnata myös nuorille miehille. Tai kuten Maailmanpankin Caren Grown asian tiivisti: Loppujen lopuksi ne ovat kaikki ihmisiä, naiset, tytöt, pojat ja miehet, joita meidän tulee auttaa.

Nita Syväoja ja Henri Salonen                                                                                       Kirjoittajat toimivat harjoittelijoina Suomen YK-edustustossa

Tämä dokumentti

Päivitetty 26.9.2017

Takaisin ylös