Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 16.6.2017

Tuki Afganistanin riippumattomalle ihmisoikeuskomissiolle (AIHRC), 2. lisämyöntö

Kuvaus

Afganistanin perustuslakiin perustuva riippumaton ihmisoikeuskomissio (Afghanistan Independent Human Rights Comission, AIHRC) on Afganistanin tärkein ihmisoikeustoimija. Sen päätehtäviä ovat 1) tarkkailla maan ihmisoikeustilannetta, 2) edistää ja suojella ihmisoikeuksia, 3) tarkkailla ja edistää afganistanilaisten ihmisoikeuksien toteutumista ja pääsyä oikeuslaitoksen palveluiden piiriin, 4) ihmisoikeusrikkomusten tutkimus ja seuranta sekä 5) ihmisoikeustilanteen parantaminen maassa. AIHRC toimii Afganistanin hallituksen neuvoa antavana elimenä ja antaa tukea ja neuvontaa kansalaisille, joiden ihmisoikeuksia on loukattu tai jotka ovat loukkauksille alttiita. Suomi tukee AIHRC:n työtä yhteensä 1 000 000 eurolla vuosina 2017-2018.

Rahoituspäätös 16.6.2017

1 000 000 €

Kohdemaa

Afganistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Ihmisoikeudet 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
lapset

Rahoituskanava

Afghanistan Independent Human Rights Commission

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62504401

Tunnus

UHA2017-000837

Luotu

16.2.2017

Sivua muokattu

21.9.2017

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 22.9.2017

Takaisin ylös