Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 11.9.2017

Finland satsar på kvinnors hälsa och rättigheter

Kvinnors och flickors hälsa och rättigheter framskrider i Afghanistan och Somalia som ett resultat av det långsiktiga arbete Finland utför.

”Flickor måste få vara flickor, gå i skola och bli fullvärdiga medlemmar i samhället. De måste ha rätt att göra sina egna val och besluta om sin egen kropp. Om inte kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter uppfylls, kommer de globala målen för hållbar utveckling inte att uppnås”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

På onsdagen öppnade han ett seminarium som arrangerats av riksdagens befolknings- och utvecklingsgrupp, Befolkningsförbundet och utrikesministeriet där man diskuterade kvinnors rätt till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa i bräckliga samhällen.

Finland har varit banbrytare när det gäller att främja kvinnors och flickors rättigheter och jämställdheten mellan könen. Resultat har åstadkommits och arbetet fortsätter. Mödradödligheten i världen har halverats de senaste 25 åren och flickors skolgång har ökat klart.

Somalian terveys
Finland stöder Internationella migrationsorganisationen IOM:s projekt som stärker Somalias hälsovård. Bild: Aaro Ylitalo.

Det finsk-somaliska arbetet uppskattas

”Vi kämpar med stora problem i Somalia. Till följd av den långa konflikten är landet mycket bräckligt och statsstrukturerna svaga. Vi förmår inte erbjuda hälso- och sjukvård och annan grundläggande service åt alla våra medborgare. Mödra- och barndödligheten i vårt land hör till de högsta i världen”, berättade Somalias hälso- och socialminister Fawziya Abiikar Nur.

Nur tackade för den värdefulla finsk-somaliska insatsen för utveckling inom Somalias hälsosektor.

Läkare och sjukskötare i Finlands somaliska diaspora har utbildat sina kollegor i Somalia som en del av ett projekt som Finland stöder. Över 700 anställda inom hälso- och sjukvårdssektorn har fått utbildning. Tack vare moderskaps- och förlossningsavdelningarna som grundats vid sjukhuset i Hargeisa har dödligheten bland barn sjunkit från 25 till fem procent.

Förändringen börjar i moskén

I Afghanistan har de höga dödssiffrorna minskat betydligt efter 2002. Sedan 2003 har Finland samarbetat med organsationen Marie Stopes International som är verksam i Afghanistan.

 ”Vårt arbete koncentreras till landsbygden och instabila områden där mödradödligheten är högst”, berättar landschefen för organisationen Marie Stopes i Afghanistan Farhad Javid.

Farhad Javid
Enligt Farhad Javid har andra länder mycket att lära av jämställdhetens utveckling i Finland. Bild: Hanna Päivärinta

”Viktigast är en förändring av sociala modeller och tänkesättet. I Afghanistan sker en kulturförändring genom moskéerna. Vi utbildar lokala kvinnor till rådgivare i byarna och vi samarbetar med religiösa och andra lokala ledare. Över 200 kvinnor är redan verksamma som utbildare och de arbetar också i instabila områden.

”Vi har kunnat inleda sexualupplysning i några skolor. Allt fler kvinnor väljer redan nu familjeplanering och alla preventivmedel som erbjuds är eftertraktade. Över 60 000 kvinnor och män har fått stöd via oss och 400 läkare och barnmorskor har utbildats.”

Förutom civilsamhällesorganisationernas arbete anser minister Nur och Farhad Javid att den privata sektorns deltagande är viktigt.

”I Somalia lockar vi för närvarande affärslivet att vara med och utveckla vårt hälsosystem”, berättade minister Nur.

Outi Einola-Head

  • Finland stärker sitt arbete när det gäller flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i utvecklingsländerna. I juli beviljades arbetet 21,3 miljoner euro som i huvudsak anvisas till FN:s befolkningsfond UNFPA och till internationella civilsamhällesorganisationer.
  • Därtill stöder Finland internationella utvecklingsprogram i Somalia, Afghanistan och Kenya med 20 miljoner euro samt humanitärt bistånd i Syrien. Finansieringen kanaliseras i huvudsak via internationella civilsamhällesorganisationer.
  • Marie Stopes Internationals projekt för reproduktiv hälsa minskar mödra- och barndödligheten samt främjar jämställdheten mellan könen i Afghanistan. Finlands planerade finansiering är 4 miljoner euro åren 2018–2020.

Takaisin ylös