Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 8.9.2017

Utvecklingssamarbetets fondplaceringar ger arbete och skatteinkomster

Den privata sektorns växande roll i Finlands utvecklingspolitik avspeglas i Finnfunds styrning och uppföljning. Båda har utvecklats och utvecklas – även organisationer är bjudna till en dialog. Nya placeringsbeslut ligger i linje med den nya ägarstyrningen, utvecklingseffekter av gamla beslut måste diskuteras och eventuella projektvisa problem undersökas.

Finnwatch rapport Salkut auki, som publicerades denna vecka, uppmanar utrikesministeriet att få ordning på sin ägarstyrningspolitik när det gäller bolaget för utvecklingsfinansiering Finnfund. Rapporten kritiserar de fondplaceringar Finnfund gjort tidigare år och de effekter placeringarna medfört.

Enhetschef Max von Bonsdorff vid utrikesministeriets enhet för institut för utvecklingsfinansiering säger att man konsekvent har åtstramat Finnfunds ägarstyrning de senaste åren och att man ska fortsätta med det. Det är dock också viktigt att sätta in Finnfunds verksamhet i ett större sammanhang.

”Betydelsen av den privata sektorns utveckling har ökat de senaste åren såväl i den internationella biståndspolitiken som i Finlands utvecklingspolitik.  Den hållbara utvecklingen i samhället förutsätter en fungerande privat sektor och de arbetsplatser den genererar.  Under de kommande tio åren kommer 120 miljoner nya arbetssökande in på den afrikanska arbetsmarknaden och det är viktigt för dem att få arbete.”

Bolaget för utvecklingsfinansiering Finnfund är här en central aktör. Bolagets roll i Finlands utvecklingspolitik har blivit större i och med de finansiella investeringar som fastställts 2016. Samtidigt har ägarstyrningen och uppföljningen av utvecklingseffekterna blivit viktigare.

De fondplaceringar Finnwatch rapport lyft fram upptar i dag cirka 20 procent av Finnfunds placeringsportfölj. Utifrån ägarstyrningspolitiken minskar denna andel ytterligare: fondplaceringar används numer bara i övervägda situationer, där direkta placeringar inte av olika orsaker fungerar.

”Det är bra, att utvecklingseffekterna av tidigare års fondplaceringar lyfts upp till den utvecklingspolitiska diskussionen. Det är viktigt att undersöka dem och man måste ingripa i eventuella problem. Men det är också viktigt att se vikten av att utveckla den privata sektorn, och även det goda arbete som Finnfund och andra utvecklingsfinansieringsbolag gör”, säger von Bonsdorff.

Afrikas växande befolkning behöver arbetsplatser och merparten av dessa uppstår inom den privata sektorn. Bara genom arbete kan ett utvecklingsland utveckla grunden för den egna ekonomin och få skatteinkomster till stöd för sin utveckling. I målländerna är Finnfunds primära mål att skapa en lönsam och omfattande företagsverksamhet som stärker den ekonomiska tillväxten. Placeringarna har emellertid också mer omfattande utvecklingseffekter i utvecklingsländerna.

Placeringsexemplen i Finnwatch rapport har några år på nacken och de är delvis sådana placeringar som man på grundval av gällande riktlinjer eventuellt inte längre skulle göra.  Eftersom Finnfund är en långsiktig placerare kan förändringar med avseende på hela placeringsportföljen vara långsamma.

Detta dokument

Uppdaterat 8.9.2017

Takaisin ylös