Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Julkaisut, 7.9.2017

Evaluointi kansalaisjärjestöjen ohjelmatuesta– osa 3

pdfCSO3 Meta-analyysi (englanniksi, PDF, 155 sivua 930 kt)

pdfMitä opimme evaluoinnista? (suomeksi, PDF, 2 sivua, 88 kt)

Kansalaisyhteiskuntien vahvistuminen kehitysmaissa on Suomelle tärkeä kehityspoliittinen tavoite. Kansalaisyhteiskuntatoimijat voivat merkittävällä tavalla tukea

Evaluation of Programme-based Support to CSOs

ihmisten yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Tämä vahvistaa yhteiskuntien demokraattisuutta. Ohjelmatuella suomalaiset kansalaisjärjestöt tukevat ja vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa kehitysmaissa, tuottavat palveluja sekä osallistuvat vaikuttamistoimintaan ja globaalikasvatukseen. Järjestöillä on myös tärkeä rooli humanitaarisen avun jakamisessa täydentäen Suomen muuta humanitaarista apua ja omaten tärkeää tietotaitoa ja teknistä osaamista humanitaarisen avun eri sektoreilta.

Ulkoministeriö evaluoi kansalaisjärjestöjen monivuotisen ohjelmatuen kolmessa osassa. Evaluointi sisältää ohjelmatuki-instrumentin sekä kaikkien ohjelmatukea saavien 22 järjestön kehitysyhteistyöohjelmien evaluoinnin kolmessa osassa. Ensimmäinen osa valmistui syyskuussa 2016, toinen osa huhtikuussa 2017 ja kolmas ja viimeinen osa syyskuussa 2017.

Kolmannessa osassa arvioitiin viiden järjestön (Demon, Frikyrklig Samverkanin, SASKin, Solidaarisuuden ja Vammaiskumppanuuden), kolmen erityissäätiön (Abilis-säätiön, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön (KIOS) ja Siemenpuu-säätiön) sekä kahden kattojärjestön (Kehyksen ja Kepan) kehitysyhteistyöohjelmien onnistumista. Lisäksi vedettiin yhteen tulokset kaikista kolmesta ohjelmatukievaluoinnin osasta ja tehtiin suosituksia ulkoministeriölle ohjelmatuen kehittämiseksi.

Video interview

Katso myös evaluoinnin tiiminvetäjän, Nick Chapmanin videohaastattelu (englanniksi, linkki videoon)

Webinaariesittely

Katso tallenne webinaariesittelytilaisuudesta 27.9.2017 (englanniksi, linkki tallenteeseen)

CSO-evaluoinnin kolmannen osan raportit:

pdfCSO3 Synteesiraportti (englannniksi, PDF, 158 sivua; 1,1 Mt)

pdfMitä opimme evaluoinnista? (tiivistelmä suomeksi, PDF, 2 sivua, 91 kt)

Järjestökohtaiset raportit

pdfFrikyrklig Samverkan (englanniksi, PDF, 126 sivua, 1 Mt)

pdfKattojärjestöt (Kehys ja KEPA) (englanniksi, PDF, 194 sivua, 1 Mt)

pdfPuolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (Demo) (englanniksi, PDF, 150 sivua, 1 Mt)

pdfSolidaarisuus (englanniksi, PDF, 138 sivua, 1 Mt)

pdfSuomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus (SASK) (englanniksi, PDF, 204 sivua, 1 Mt)

pdfSäätiöt (Abilis, Siemenpuu ja KIOS) (englanniksi, PDF, 154 sivua, 885 kt)

pdfVammaiskumppanuus (englanniksi, PDF, 162 pages, 1 Mt)

Tämä dokumentti

Päivitetty 12.10.2017

Takaisin ylös