Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 30.3.2017

Suomen Punainen Risti/ Pohjois-Korea

Kuvaus

Hanke pyrkii parantamaan kohdeyhteisöjen valmiutta selviytyä aluetta koettelevista tulvien ja kuivuuksien vaihtelusta. Yhteisöjen ruokaturva perustuu pitkälti paikalliseen tuotantoon ja sitä pyritään suojaamaan kuivuuksien vaikutuksilta mm. vesipumppujen avulla. Tulvat taas aiheuttavat huomattavia vahinkoja alueella ja näitä pyritään estämään mm. tulvavalleilla. Hanke pyrkii edistämään Pohjois-Korean Punaisen Ristin paikallista valmiutta (henkilöstö, vapaaehtoiset, valmiustiimit ja -suunnitelmat, koulutus sekä avustustarvikkeet) ja tehostamaan yhteistyötä paikallisviranomaisen kanssa. Hankkeessa tehdään myös runsaasti tiedotustyötä jolla pyritään parantamaan kohdealueen asukkaiden ymmärrystä riskeistä sekä lisäämään heidän resurssejaan ja taitojaan varautua ja toimia hätätilanteissa.

Rahoituspäätös 30.3.2017

26 008 €

Kohdealue

Kauko-Itä

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Katastrofin ehkäisy ja valmius 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

lapset
nuoret
vanhukset
vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Suomen Punainen Risti

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

78901003

Tunnus

UHA2017-001295

Luotu

10.3.2017

Sivua muokattu

16.8.2017

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 17.8.2017

Takaisin ylös