Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 6.3.2017

Toiminta-avustus/Suomen UN Women ry

Kuvaus

Suomen UN Women – Finlands UN Women ry on yksi UN Womenin kansallisista komiteoista. Kansalliset komiteat tukevat UN Womenin työtä tiedottamalla, keräämällä varoja sen ohjelmiin kehitysmaissa ja konfliktialueilla sekä tekemällä vaikuttamistyötä tasa-arvokysymysten huomioimiseksi kehityspolitiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Järjestö on ainoita suomalaisia kehityskysymysten parissa toimivia naisten ja tyttöjen asemaan keskittyviä järjestöjä. Naisten ja miesten välisen eriarvoisuuden vähentäminen on yksi YK:n vuosituhatjulistuksen tavoitteista ja Suomen kehityspolitiikan painopistealueista. Yhdistys tunnettiin aikaisemmin Suomen UNIFEM ry:nä. Järjestö johtaa kansalaisjärjestöjen ja tukijoiden verkostoa, joka seuraa YK:n päätöslauselman 1325 toimeenpanoa ja Suomen toimintaohjelman toteutusta. Tuloksia vuoden 2014 toiminta-avustuksella tuetusta toiminnasta ovat mm. gender-näkökulman vahvistuminen globaalikasvatuksessa Nyt puhuvat tytöt! -aineiston avulla ja vuosituhattavoitteita käsittelevän Tosielämän Supersankarit -kampanjan laaja levikki, yli 300 000 ihmistä. Tavoitteellisemman viestinnän ansiosta UN Womenin yleinen tunnettuus ja medianäkyvyys vahvistuivat, mikä tuki UN Womenin asemaa korostavaa Suomen kehityspolitiikan linjausta. Esim. HeForShe-kampanja noteerattiin laajalti mediassa. Naiset, rauha ja turvallisuus -agendan vahvistamiseksi tuotettiin 1325-verkoston julkaisu ja yhteistyössä Kriisinhallintakeskuksen ja Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kanssa tuotettiin kriisinhallintatehtäviin lähteville asiantuntijoille gender-kysymyksiin keskittyvä tarkistuslista. Suomen UN Women käyttää toiminta-avustuksen yleishallintokuluihinsa sekä viestintä- ja globaalikasvatustoimintaansa. Toiminta-avustusta suomalaisille YK-taustaisille järjestöille on myönnetty 80-luvulta saakka ja tukimuodolla on erillinen budjettirivi valtion talousarvioesityksessä.

Rahoituspäätös 6.3.2017

155 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 25%
Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 75%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

Suomen UN Women Finlands UN Women ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89845701

Tunnus

UHA2017-000241

Luotu

16.1.2017

Sivua muokattu

16.8.2017

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 17.8.2017

Takaisin ylös