Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 8.8.2017

Palautekysely

Auta meitä kehittämään palveluitamme vastamalla uutiskirjettä ja pakoteverkkosivuja koskevaan palautekyselyyn 31.8. mennessä. Vastaamiseen menee aikaa viidestä kymmeneen minuuttia.


Finanssipakotteet

Libya

Neuvoston 6.8.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1427 ja asetuksella (EU) 2017/1419 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 29.6.2017 hyväksymä päätöslauselma 2362 (2017). Säädöksillä mahdollistetaan YK:n henkilöstön vastaisiin iskuihin osallisten henkilöiden ja yhteisöjen asettaminen rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Terrorismin vastaiset pakotteet

Neuvoston 6.8.2017  voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1426 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1420 vahvistetaan puolen vuoden välein tehtävän määräaikaistarkastelun tulokset. Luetteloon rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä ei tehty määräikaistarkastelussa muutoksia. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf) 
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Ukrainan tilanne

Neuvoston 4.8.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1418 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1417 lisätään kolme henkilöä ja kolme yhteisöä päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä ja asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

ISIL (Daesh) ja al-Qaida-järjestö 

Komission 4.8.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1411 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 28.7.2017 tekemä päätös poistaa yksi henkilö luettelosta niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit on jäädytettävä, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Komission 27.7.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1390 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 20.7.2017 tekemä päätös lisätä kuusi henkilöä ja neljä yhteisöä luetteloon niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit on jäädytettävä, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf) 

Komission 12.7.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1251 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 6.7.2017 tekemä päätös lisätä yksi yhteisö luetteloon niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit on jäädytettävä, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Komission 9.7.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1235 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 3.7.2017 tekemä päätös poistaa kolme henkilöä luettelosta niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Pohjois-Korea

Neuvoston 19.7.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1339 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1330 poistetaan päälllekkäiset merkinnät päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteestä II ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 liitteestä V kahden henkilön ja yhden yhteisön osalta, jotka on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2356 (2017) täytäntöönpanon myötä merkitty päätöksen liitteeseen I ja asetuksen liitteeseen IV. Lisäksi pannaan täytäntöön turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 5.6.2017 tekemä päätös muuttamalla kahden luetteloon merkityn yhteisön tietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. 

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Kongon demokraattinen tasavalta

Neuvoston 19.7.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1340 ja asetuksella (EU) 2017/1326 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 21.6.2017 hyväksymä päätöslauselma 2360 (2017), jolla muutetaan perusteita, joiden nojalla henkilöitä ja yhteisöjä voidaan asettaa rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. 

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Syyria

Neuvoston 18.7.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/1341 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1327 lisätään 16 henkilöä päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I ja asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevaan luetteloon niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)


Vienti- ja tuontirajoitteet

Libya

Neuvoston 6.8.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1427 ja asetuksella (EU) 2017/1419 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 29.6.2017 hyväksymä päätöslauselma 2362 (2017). Raakaöljyn laittoman tuonnin ehkäisemiseksi käyttöön otettuja liikennöintirajoitteita sovelletaan myös jalostettuja öljytuotteita lastaaviin, kuljettaviin tai purkaviin aluksiin. 

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Neuvoston 5.8.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/1429 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1423 lisätään YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 21.7.2017 tekemän päätöksen mukaisesti yksi alus neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteessä V ja asetuksen (EU) 2016/44 liitteessä V olevaan luetteloon aluksista, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Alukselta on evättävä pääsy satamaan eikä alus saa lastata, kuljettaa tai purkaa lastia.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)


Matkustusrajoitteet

Libya

Neuvoston 6.8.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1427 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 29.6.2017 hyväksymä päätöslauselma 2362 (2017). Säädöksillä mahdollistetaan YK:n henkilöstön vastaisiin iskuihin osallisten henkilöiden asettaminen rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Ukrainan tilanne

Neuvoston 4.8.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1418 lisätään kolme henkilöä päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Pohjois-Korea

Neuvoston 19.7.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1339 poistetaan päälllekkäiset merkinnät päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteestä II kahden henkilön osalta, jotka on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2356 (2017) täytäntöönpanon myötä merkitty päätöksen liitteeseen I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Kongon demokraattinen tasavalta

Neuvoston 19.7.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1340 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 21.6.2017 hyväksymä päätöslauselma 2360 (2017), jolla muutetaan perusteita, joiden nojalla henkilöitä voidaan asettaa rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Syyria

Neuvoston 18.7.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/1341 lisätään 16 henkilöä päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä olevaan luetteloon niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Luettelossa mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)


Päivitetty 7.8.2017

Takaisin ylös