Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 2.8.2017

Naiset toimivat ilmastonmuutosta vastaan Kaakkois-Aasiassa

Pohjoismaiden kehitysrahaston hankkeessa naisten osaaminen luo uusia, ilmastokestäviä maatalous- ja energiaratkaisuja. Suomi on rahaston jäsen.

Ilmastonmuutoksen seuraukset, kuten tulvien ja kuivuuden kaltaiset äärimmäiset sääilmiöt, vaikuttavat eri ihmisryhmiin eri tavoin. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat kehitysmaiden köyhät ja huono-osaiset, varsinkin naiset.

Naisten haavoittuvaa asemaa selittää muun muassa perheiden sukupuolittunut työnjako. Maaseudulla naiset vastaavat usein perheen ruoan ja energian hankinnasta, kun taas miehet matkustavat muualle töihin. Siten naisten toimeentulo on miehiä riippuvaisempi luonnonvaroista ja esimerkiksi maanviljelylle suotuisasta ilmastosta.

Maaseudulla naiset tekevät usein päätökset, jotka liittyvät perheen ruoan ja energian hankintaan. Kuva: Daniel Roca
Maaseudulla naiset tekevät usein päätökset, jotka liittyvät perheen ruoan ja energian hankintaan. Kuva: Daniel Roca

Juuri sen vuoksi he ovat toisaalta aiheen asiantuntijoita: koska naiset vastaavat perheen ruoan ja energian hankinnasta, heillä on myös tietoa ja ideoita siitä, miten ilmastonmuutoksen vaikutuksia voitaisiin lieventää niihin liittyvässä työssä. Lisäksi naiset päättävät, millaista energiaa perhe käyttää.

Naiset biokaasulaitoksen johtoon

Pohjoismaiden kehitysrahaston (NDF) ja Aasian kehityspankin (ADB) hanke on työskennellyt viime vuodet sen eteen, että naisilla olisi paremmat mahdollisuudet osallistua taisteluun ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan Kaakkois-Aasian kehittyvissä maissa. Hankkeessa ovat mukana myös hollantilainen kehitysjärjestö SNV ja ympäristöalan tutkimuslaitos IGES.

Naisten osallistumista tukeva hanke toimii kolmessa maassa. Kambodžassa naiset työskentelevät biomassalla toimivien keittoliesien toimitusketjussa ja Vietnamissa he johtavat biokaasuyrityksiä. Laosissa hanke on auttanut kehittämään uudenaikaisten keittoliesien tuotantoa naisten omistuksessa.

Kambodžalaiset naiset ovat mukana kehittämässä ja levittämässä vaihtoehtoisia energiaratkaisuja, kuten biokaasulla toimivia keittoliesiä. Kuva: Daniel Roca
Kambodžalaiset naiset ovat mukana kehittämässä ja levittämässä vaihtoehtoisia energiaratkaisuja, kuten biokaasulla toimivia keittoliesiä. Kuva: Daniel Roca

Projekteissa naiset ovat tulleet tietoisiksi omista kyvyistään ja auttaneet levittämään aiempaa ympäristöystävällisemmän teknologia käyttöä. Naisilla on ollut tärkeä rooli sekä lopputuotteiden myynnissä että jakelussa.

Naiset ovat kehittäneet hankkeen aikana myös uusia, arjen kokemukseensa perustuvia ratkaisumalleja. Heillä on ideoita esimerkiksi siitä, miten maataloustöitä voitaisiin tehdä entistä kestävämmällä tavalla.

"Biokaasulla aloittaminen oli itsestään selvää, mutta sitten naiset ehdottivat aurinkoenergialla toimivaa kasteluvesipumppua. Hiljattain he ehdottivat myös, että keittoliesien polttoainemateriaalina voisi käyttää entistä enemmän maatalousjätettä, kuten riisin kuoria ja olkia, jotka heitetään pois tai poltetaan", kertoo SNV:n Kambodžan maaosaston johtaja Dennis Barbian, joka vastaa uusiutuvan energian hankkeista.

Hankkeen laajempiin tavoitteisiin kuuluu, että sukupuolivaikutuksista tulisi osa maiden kansallista ja alueellista ilmastonmuutokseen liittyvää politiikkaa.

Myös talouden voimavara

Hankkeen alussa moni nainen suhtautui Barbianin mukaan epäillen siihen, osaisiko toimia tärkeissä ja päätöksentekoa vaativissa tehtävissä miesten rinnalla. Naisia täytyi muistuttaa siitä, että heillä oli paljon vastuuta jo ennestään – huolehtivathan he muun muassa perheensä raha-asioista ja ruokkimisesta.

Kun naiset pääsivät työssään vauhtiin, epäilyt omasta osaamisesta väistyivät nopeasti. Koulutus ja rohkaisu auttoivat naisia omaksumaan osaavan ammattilaisen roolin.

Kaakkois-Aasian hanke osoittaa, että naisten osallistuminen ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin tuottaa tuloksia. Dennis Barbian muistuttaa, että naisten työpanos on myös taloudellisesti merkittävä.

"Energiaprojektit ovat tehokkaampia, jos sukupuoliulottuvuus otetaan huomioon. Naiset ovat kilpailuvaltti, kun he tarttuvat aktiivisesti ilmastonmuutokseen – siinä on järkeä myös liiketoiminnan kannalta."

Suomenkielinen teksti perustuu Daniel Rocan englanninkieliseen alkuperäistekstiin.

Tämä dokumentti

Päivitetty 3.8.2017

Takaisin ylös