Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 21.6.2017

Turkin pakolaisavun koordinaatioväline

Kuvaus

EU-Turkki -muuttoliikeyhteistyöjulkilausuman täytäntöön panemiseksi Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat perustaneet Turkin pakolaisavun koordinaatiovälineen. Tuen ensisijaisena tavoitteena on Syyriasta Turkkiin tulleiden pakolaisten välittömien humanitaaristen- ja kehitystarpeiden tyydyttäminen ruoka-avun, terveyspalveluiden ja koulutuksen muodossa. Tuloksena Turkin kantokyky pakolaistilanteen hallinnassa vahvistuu ja syyrialaispakolaisten elinolot paranevat ml. pääsy koulutukseen ja terveyspalveluihin. Kolmen miljardin euron kokonaistuesta yksi miljardi euroa rahoitetaan EU:n budjetista ja kaksi miljardia euroa EU:n jäsenmaiden budjeteista. Suomi on EU:n jäsenmaana velvollinen osallistumaan rahoitukseen 28,4 miljoonalla eurolla. EU:n jäsenmaana Suomi on velvollinen osallistumaan koordinaatiovälineen rahoitukseen 28,4 miljoonalla eurolla vuosina 2016-2019.

Rahoituspäätös 21.6.2017

19 989 000 €

Kohdemaa

Turkki

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Ala-asteen opetus 33%
Perusterveydenhuolto 33%
Hätäapu, ruoka 34%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
nuoret

Rahoituskanava

Euroopan unioni

Ota yhteyttä

eur-40

Rahoituskohteen numero

85501124

Tunnus

UHA2017-002507

Luotu

16.5.2017

Sivua muokattu

26.7.2017

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Varainmyöntöpäätös
Raha-asiain valiokunnan lausunto

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 27.7.2017

Takaisin ylös