Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 6.7.2017

YK Teknisen tuen vapaaehtoisrahasto ihmisoikeuksien saralla VFTC

Kuvaus

Vuonna 2017 Suomi tukee 800.000 eurolla YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) hallinnoimaa, vuonna 1987 perustettua YK:n teknisen avun vapaaehtoista rahastoa. Rahaston avulla rahoitetaan OHCHR:n maita suoraan avustavaa työtä ja tuetaan myös alueellista ihmisoikeuskehitystä. Toiminnan tavoitteena on kehittää ja vahvistaa kansallisia ja alueellisia instituutioita ja infrastruktuureja, joiden myötävaikutuksella pitkällä aikavälillä varmistetaan kansainvälisten ihmisoikeusstandardien parempi toimeenpano. Projektit käsittävät mm. kansallisen lainsäädännön kehittämistä kansainvälisten ihmisoikeusnormien täytäntöön panemiseksi, kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden perustamista, ihmisoikeuskoulutusta sekä kansallisten ihmisoikeussuunnitelmien ja -ohjelmien tekemistä. Rahasto keskittää tehokkuussyistä tukensa valikoiduille OHCHR:n toimistoille, ihmisoikeusasiantuntijoihin YK:n maatiimeissä ja YK:n rauhanturvaoperaatioiden ihmisoikeuskomponentin vahvistamiseen. Rahaston toimintaa tukee neuvontaelin.

Rahoituspäätös 6.7.2017

800 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Ihmisoikeudet 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
nuoret
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n vapaaehtoinen ihmisoikeuksia koskeva yhteistyörahasto

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89890801

Tunnus

UHA2017-003387

Luotu

4.7.2017

Sivua muokattu

24.7.2017

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Varainmyöntöpäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 25.7.2017

Takaisin ylös