Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 28.6.2017

Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (GEF); kuudes lisärahoituskierros, vuoden 2017 tuki

Kuvaus

Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (Global Environment Facility, GEF) perustettiin alun perin Maailmanpankin pilottihankkeeksi avustamaan maailmanlaajuista ympäristönsuojelua. Vuonna 1992 GEF:n osapuolet päättivät muodostaa siitä Rion ympäristöhuippukokouksen toimintasuunnitelmassa (Agenda 21) sovitun mukaisesti YK:n ilmastopuitesopimuksen (UNFCCC) ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) rahoitusinstrumentin. Uuden muotoinen GEF aloitti toimintansa vuonna 1994. Tämän jälkeen GEF on valittu myös Tukholman sopimuksen (POPs), aavikoitumissopimuksen (UNCCD) ja elohopeasopimuksen (Minamata) viralliseksi rahoitusmekanismiksi. GEF:n tarkoituksena on saavuttaa globaaleja ympäristöhyötyjä tukemalla kehitysmaiden ympäristötoimia. GEF toimii kuudella temaattisella pääalueella, jotka eivät rajoitu yllä mainittuihin sopimuksiin: biodiversiteetti, ilmastonmuutoksen hillintä, otsonikerros, kansainväliset vedet, pysyvät orgaaniset yhdisteet (POPs) sekä maaperän köyhtyminen. Viidensissä lisärahoitusneuvotteluissa yhdistettiin kemikaalit yhden kemikaalistrategian alle, jolloin samalla sinne lisättiin kestävä kemikaalihallinto ja elohopea. Samalla vahvistettiin kestävän metsänhoidon tukemista luomalla eri pääalueiden rahoitusta horisontaalisesti hyödyntävä ja synergioita edistävä kestävän metsänhoidon ohjelma. Kuudensissa lisärahoitusneuvotteluissa (ajanjaksolle 1.7.2014-30.6.2018) kemikaalipääalueeseen lisättiin vielä (globaalisti merkittävät) jätteet, lisäksi luotiin ns. integroidun lähestymistavan pilotit kokonaisvaltaisempaa ajattelua kehittämään ja kokeilemaan. GEF on verkostomaisesti järjestäytynyt. Sillä on itsenäinen sihteeristö sekä evaluaatiotoimisto ja sen varainhoitajana toimii Maailmanpankki, joka kanavoi tukea toimeenpanevien järjestöjen kuten YK:n ympäristöohjelman (UNEP) kautta. Suomi on osallistunut GEF:n rahoitukseen alusta lähtien. Suomen tuki viidennellä lisärahoituskaudella (2010-2014) oli 57,30 miljoonaa euroa ja tällä kierroksella 65 miljoonaa euroa. Tämä päätös on aiemman päätöksen budjettitekninen korjaus.

Rahoituspäätös 28.6.2017

7 471 724 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ympäristöapu
Ympäristöapu
Aavikoitumisen torjunta
Biodiversiteetin vaalinta
Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Maailman ympäristörahasto
Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89890005

Tunnus

UHA2017-002959

Luotu

9.6.2017

Sivua muokattu

10.7.2017

Käsittelyn vaihe

Lopetus
Varainmyöntöjen purkaminen
Varainmyöntöjen purkaminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 11.7.2017

Takaisin ylös