Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 26.6.2017

TAN/Tax Modernisation Programme

Kuvaus

Hyvällä veropolitiikalla ja verojen kannolla voidaan vaikuttaa tasa-arvoisen yhteiskunnan kehittymiseen. Tansaniassa vahva talouskasvu on mahdollistanut verojen keruun kasvamisen. Tansania on viimeisten mittausten mukaan kyennyt vähentämään köyhyyttä ja jakamaan tulojaan tasaisemmin kansalaistensa kesken. Tax Modernisation Programme -ohjelma tukee TRA:n (Tanzania Revenue Authority) viidettä 5-vuotissuunnitelmaa jonka tavoitteena on verosäännösten noudattamisen tukeminen; kauppahelpotusten tehostaminen; verosäännösten noudattamista koskevan johtamisen parantaminen; riskinhallinnan ja hyvän hallinnon kehittäminen; tiedon laadun parantaminen; operationaalisen tehokkuuden lisääminen sekä institutionaalisen kapasiteetin vahvistaminen. Suomen tuki kohdistuu hankkeen yleistukeen (4 milj €) strategisissa operaatioissa. Hanke kestää vuodesta 2017 vuoteen 2021.

Rahoituspäätös 26.6.2017

4 000 000 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Valtiontalouden, erityisesti verotuskyvyn vahvistaminen (DRM) 100%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235863

Tunnus

UHA2017-001604

Luotu

27.3.2017

Sivua muokattu

10.7.2017

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 11.7.2017

Takaisin ylös