Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 10.7.2017

Finlands modell och mödrahälsa diskuteras vid FN:s uppföljningsmöte om hållbar utveckling

Vid det årliga forumet bedömer man om det skett framsteg i de globala målen för hållbar utveckling. Finlands genomförandemodell har väckt stort intresse.

HLPF2017

Vid HLPF-mötet (High Level Political Forum) som inleds på måndag bidrar Finland med exempel på hur olika samhälleliga aktörer kan förbinda sig till målen för Agenda 2030 för hållbar utveckling.

En omfattande delaktighet anses vara en förutsättning för att FN-målen ska kunna nås inom den utsatta tidsfristen. I samband med det nationella genomförandet har Finland skapat modeller som väckt intresse, såsom det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, via vilket olika aktörer kan avge löften för att främja målen. I höst tar Finland också i bruk ett nytt system med vars hjälp de inhemska framstegen i målen för hållbar utveckling uppföljs och mäts.

"Även här är modellen den, att vem som helst webbledes ska kunna delta i diskussionen om främjandet av genomförandet och göra sin röst hörd", berättar utrikesministeriets samordnare av Agenda 2030, ambassadrådet Sami Pirkkala.

Vid HLPF-mötet kommer Finland att också väcka debatt om kvinnors och flickors rättigheter. Vid ett sidoevenemang som hålls tillsammans med Plan International Finland diskuteras bland annat den finländska moderskapsförpackningen samt "11-åringens moderskapsförpackning”, med vars hjälp organisationen har velat fästa uppmärksamhet vid antalet barnmödrar.

"Finlands stöd till sexuell och reproduktiv hälsa samt sexuella rättigheter främjar samtidigt både FN-mål som gäller en minskning av fattigdomen och mål som gäller jämställdhet och hälsa", konstaterar Pirkkala.

Finlands delegation leds av statssekreterare Risto Artjoki. I fokus för HLPF-forumet detta år ligger eliminering av fattigdom samt kost och matsäkerhet, hälsa, industrialisering och infrastruktur samt mål som gäller tillståndet i världshaven.  Mötet hålls i New York den 10-19 juli.

Detta dokument

Uppdaterat 10.7.2017

Takaisin ylös