Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 10.7.2017

Ny ambassadör i Peking och biträdande avdelningschef på kommunikationsavdelningen

Republikens president har utnämnt utrikesrådet Jarno Syrjälä till chef för Finlands ambassad i Peking. Statsrådet har utnämnt utrikesrådet Johanna Kotkajärvi till biträdande avdelningschef vid kommunikationsavdelningen för en tid på fyra år. Båda påbörjar sin respektive tjänst den 1 september 2017.

Jarno Syrjälä

Jarno Syrjälä blir Finlands ambassadör i Kina och lämnar sin tjänst som avdelningschef för avdelningen för Afrika och Mellanöstern.

Han har tidigare varit Finlands ambassadör i Saudiarabien och har arbetat på olika beskickningar, bland annat i Berlin, Washington, Ramallah och Tel Aviv.

Syrjälä har bland annat arbetat som enhetschef på ministeriets politiska avdelning.

Han har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1990 och är ekonomie magister.

Johanna Kotkajärvi

Johanna Kotkajärvi blir biträdande chef för kommunikationsavdelningen och lämnar sin tjänst som enhetschef för enheten för Asien-, Afrika- och Amerikakommunikation.

Kotkajärvi har tidigare arbetat på bland annat avdelningen för Afrika och Asien, politiska avdelningen, globaliseringsavdelningen, EU-sekretariatet och som generalsekreterare för Finlands säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 2009.

Hon har erfarenhet av ambassadarbete från Tokyo, Oslo, Zagreb och Luxemburg.

Kotkajärvi började på utrikesministeriet 1993 som högskolepraktikant vid den då nystartade Europainformationen. Hon har utan avbrott arbetat på ministeriet sedan 1994, som EU-praktikant och i olika tidsbegränsade anställningar. Hon gick kursen i internationella ärenden (Kavaku) 1997. Hon är politices magister.

Ytterligare information: Jyri Järviaho, ambassadråd, tfn 0295 351 449.

Detta dokument

Uppdaterat 10.7.2017

Takaisin ylös