Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 15.6.2017

Hyvän hallinnon ja tilivelvollisuuden edistäminen Keniassa

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa valtionhallinnon ja oikeuslaitoksen tarjoamia palveluita Keniassa. Hanke tukee julkisia palveluita koskevien valitusten käsittelymekanismien käytön lisäämistä, parantaa 5 piirikunnan kapasiteettia toimeenpanna läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta koskevia sääntöjä sekä parantaa edellytyksiä korruptiota koskevien oikeusjuttujen syytteeseen asettamiseen, tuomitsemiseen ja tuomioiden toimeenpanoon. Hankkeen toteuttaa GIZ yhteistyössä kenialaisten instituutioiden kanssa. Myös kansalaisyhteiskunnan osallistumista syvennetään. Hanke toteutetaan 2017-2018 ja sen kokonaisbudjetti on 9,6 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on 2 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös 15.6.2017

2 000 000 €

Kohdemaa

Kenia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Antikorruptiojärjestöt ja -instituutiot 50%
Lain ja oikeuden kehittäminen 35%
Julkinen varainhoito (PFM) 15%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Erityinen kohderyhmä

naiset

Rahoituskanava

Kolmannen maan julkinen sektori (delegoitu yhteistyö)

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821177

Tunnus

UHA2017-001850

Luotu

10.4.2017

Sivua muokattu

6.7.2017

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.7.2017

Takaisin ylös