Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 30.6.2017

Palautekysely

Auta meitä kehittämään palveluitamme vastamalla uutiskirjettä ja pakoteverkkosivuja koskevaan palautekyselyyn 14.7. mennessä. Vastaamiseen menee aikaa viidestä kymmeneen minuuttia.


Finanssipakotteet

Ukrainan tilanne

Venäjä. Neuvoston 30.6.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1148 jatketaan Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31.1.2018 asti. Rajoittavilla toimenpiteillä kielletään eräiden merkittävien venäläisten julkisomisteisten rahoituslaitosten sekä osallistuminen eräiden sotateollisuudessa tai öljyalalla toimivien venäläisyritysten rahoittamiseen.

Päätös (pdf)

Krim ja Sevastopol. Neuvoston 21.6.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1087 jatketaan Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta asetettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 23.6.2018 asti. Investoiminen Krimillä tai Sevastopolissa sijaitseviin yrityksiin tai kiinteään omaisuuteen on kiellettyä. Tällaisiin investointeihin liittyvien sijoituspalveluiden tarjoaminen on myös kiellettyä.

Päätös (pdf) 

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida-järjestö

Komission 21.6.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1094 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 16.6.2017 tekemä päätös ja lisätään yksi henkilö asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteen I luetteloon niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Keski-Afrikan tasavalta

Neuvoston 30.5.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/916 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/906 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.1.2017 tekemä päätös ja saatetaan ajan tasalle kymmenen henkilön ja kahden yhteisön tiedot päätöksen 2013/798/YUTP liitteen ja asetuksen (EU) N:o 224/2014 liitteen I luettelossa niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Iran

Neuvoston 25.6.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/1127 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1124 muutetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöksen mukaisesti 23 henkilön ja 14 yhteisön tietoja, jotka on merkitty päätöksen 2010/413/YUTP liitteen I ja asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteen VIII luetteloon niistä henkilöistä ja yhteisöistä joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Pohjois-Korea

Neuvoston 14.6.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/994 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/993 tehdään pakotteiden määräaikaistarkastelussa päätetyt muutokset päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteeseen II ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 liitteeseen V. Liitteistä poistetaan yksi henkilö ja yksi yhteisö sekä muutetaan tiettyjä henkilöitä ja yhteisöjä koskevia merkintöjä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)


Vienti- ja tuontirajoitteet

Ukrainan tilanne

Venäjä. Neuvoston 30.6.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1148 jatketaan Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31.1.2018 asti. Puolustustarvikkeiden vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä on kielletty.  Lisäksi kiellettyä on kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vienti Venäjälle tai Venäjällä käytettäväksi, jos ne ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettuja sotilaalliseen käyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle. Kaksikäyttötuotteiden vienti on kiellettyä myös sellaisille erikseen listatuille yrityksille, jotka valmistavat tuotteita sekä siviili- että sotilaskäyttöön.  Vientirajoituksia kohdistuu myös tiettyihin öljyn etsintään ja öljyntuotantoon liittyviin tuotteisiin ja palveluihin.

Päätös (pdf)

Krim ja Sevastopol. Neuvoston 21.6.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/1087 jatketaan Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta asetettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 23.6.2018 asti. Rajoittavilla toimenpiteillä kielletään Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tuotteiden tuonti. Lisäksi on kiellettyä viedä Krimille tai Sevastopoliin sellaisia keskeisiä laitteita ja teknologiaa, joita käytetään liikenteen, televiestinnän ja energian alan infrastuktuurin luomiseen, hankintaan tai kehittämiseen taikka öljy-, kaasu- ja mineraalivarantojen hyödyntämiseen. Kiellettyä on myös edellä kuvattuihin toimintoihin liittyvän teknisen avun, rahoituksen ja muiden palveluiden tarjoaminen samoin kuin edellä tarkoitettujen sektoreiden infrastruktuuriin liittyvien välittäjä-, rakennus- ja insinööripalveluiden sekä teknisen avun tarjoaminen. Rajoittavilla toimenpiteillä kielletään myös matkailualaan suoraan liittyvien palveluiden tarjoaminen Krimillä tai Sevastopolissa.

Päätös (pdf) 


Matkustusrajoitteet

Keski-Afrikan tasavalta

Neuvoston 30.5.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/916 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.1.2017 tekemä päätös ja saatetaan ajan tasalle kymmenen henkilön tiedot päätöksen 2013/798/YUTP liitteen luettelossa niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)

Iran

Neuvoston 25.6.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/1127 muutetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöksen mukaisesti 23 henkilön tietoja, jotka on merkitty päätöksen 2010/413/YUTP liitteen I luetteloon niistä henkilöistä joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)

Pohjois-Korea

Neuvoston 14.6.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/994 tehdään pakotteiden määräaikaistarkastelussa päätetyt muutokset päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteeseen II ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 liitteeseen V. Liitteistä poistetaan yksi henkilö ja muutetaan tiettyjä henkilöitä koskevia merkintöjä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)


Päivitetty 29.6.2017

Takaisin ylös