Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 8.6.2017

YK:n ympäristöohjelma (UNEP); Suomen maksu ympäristörahastoon vuonna 2017

Kuvaus

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) tehtävänä on edistää ympäristöllisesti kestävää kehitystä YK-järjestelmässä sekä toimia ympäristön tilan puolestapuhujana ja globaalin ympäristöagendan asettajana. UNEPin keskipitkän aikavälin strategian (2014-2017) tavoitteena on edistää siirtymistä vähähiiliseen, vähäpäästöiseen, resurssitehokkaaseen ja tasa-arvoiseen kehitykseen, mikä pohjautuu ekosysteemipalvelujen suojelulle ja kestävälle käytölle, vahvistuneelle ympäristöhallinnolle ja ympäristöriskien vähentämiselle. Pohjimmaisena tavoitteena on nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaaminen. UNEP tukee erityisesti kehityspoliittisen selonteon painopistealue IV:n toteutusta. Suomen UNEPia koskevan vaikuttamissuunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat UNEPin aseman vahvistaminen ympäristöasioiden vastuutahona ja koordinoijana YK-järjestelmässä sekä UNEPin tuloksellisuuden ja tehokkuuden lisääminen. Suomen vuosimaksuksi UNEPin ympäristörahastoon 2017 ehdotetaan 1 MEUR.

Rahoituspäätös 8.6.2017

1 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Ympäristöapu
Biodiversiteetin vaalinta
Ilmastonmuutoksen hillintä
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Ympäristöapu

Toimiala

Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Erityinen kohderyhmä

naiset

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89890004

Tunnus

UHA2017-002522

Luotu

16.5.2017

Sivua muokattu

28.6.2017

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 29.6.2017

Takaisin ylös