Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 15.6.2017

Terveys- ja koulutusalan ammattilaisten koulutushanke eteläisessä Somaliassa alueella

Kuvaus

Hankkeessa tuetaan Somalian terveys- ja koulutussektoreiden viranomaisia tuottamaan laadukkaita julkisia palveluita sekä hallinnoimaan sektoreidensa resursseja. Asiantuntijoina toimivat pääasiassa Suomen somali-diasporaan kuuluvat asiantuntijat, jotka toimivat erilaisissa tehtävissä vahvistamassa sektoreiden kapasiteettia. Pitkällä aikavälillä projektin odotetaan edistävän vakautta kasvattamalla kansalaisten luottamusta valtioon palveluiden tuottajana. Henkilökunnan ammattitaidon parantuessa luottamus hallintoon kasvaa ja palveluiden käyttö lisääntyy. Hankkeen toteuttaja on IOM ja hankkeen kokonaisrahoitus on tämän 220 000 euron lisämyönnön jälkeen yhteensä 4 420 000 euroa vuosille 2015-2019. Lisärahoituksella tuetaan Puntmaan aluehallinnon sisällyttämistä hankkeeseen, siten että se hyötyy seitsemästä terveyssektorille kohdistuvasta diaspora-asiantuntijan komennuksesta. Asiantuntijoiden avulla on tarkoitus siirtää osaamista ja kasvattaa kapsiteettia Puntmaan terveyssektorilla. Puntmaa on vuodesta 2008 asti hyötynyt Somalimaassa ja Puntmaassa toimineen MIDA-hankkeen tuesta. Koska Puntmaa on viime aikoina tullut entistä vahvemmin osaksi Somalian keskushallinnon alaista terveyssektorin koordinaatiota, on luonnollista siirtää Puntmaan terveysektoria koskeva tuki myös keskushallinnon kanssa tehtävän kehitysyhteistyöhankkeen yhteyteen. Tulokset aiemmista hankkeista ovat osoittaneet tuen vahvistaneen Puntmaan terveyssektorin kykyä tuottaa laadukkaampia terveyspalveluja. Saavutuksilla on yhteys esimerkiksi lapsikuolleisuuden vähenemiseen: Hankkeen tuella on Garowen keskusraisairaalaan perustettu vastasyntyneiden ja etenkin keskosten hoitoon keskittyvä yksikkö. Ennen yksikön olemassaoloa 70 keskosta/vastasyntynyttä kuoli sairaalassa kuukausittain, kun vastaava lukumäärä vuoden 2016 viimeisinä kuukausina oli 3 vastasyntynyttä. Myös sairaalan lastentautien- ja äitiysosastoja on vahvistettu. Samoin esimerkiksi Bossason keskussairaalan hemodialyysi-yksikkö perustettiin hankkeen tuella. Lisäksi tukea on kanavoitu Puntmaan terveyssektorin koulutuslaitoksien opetussuunnitelmien kehittämiseen. Myös terveysministeriössä on työskennellyt asiantuntijoita esimerkiksi Puntmaan terveyssektoria koskevien HSSP 2-strategian kehittämisen parissa. Lisätuen avulla on tarkoitus vakiinnuttaa jo saavutettuja tuloksia ja kasvattaa terveyssektorin kapasiteettia alueella entisestään.

Rahoituspäätös 15.6.2017

220 000 €

Kohdemaa

Somalia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Terveyspolitiikka ja -hallinto 50%
Terveysalan koulutus 30%
Lisääntymisterveydenhuolto 20%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset

Rahoituskanava

Kv siirtolaisuusjärjestö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311709

Tunnus

UHA2017-002667

Luotu

24.5.2017

Sivua muokattu

27.6.2017

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Varainmyöntöpäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 28.6.2017

Takaisin ylös