Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 9.6.2017

Auta meitä kehittämään palveluitamme vastamalla uutiskirjettä ja pakoteverkkosivuja koskevaan palautekyselyyn 14.7. mennessä. Vastaamiseen menee aikaa viidestä kymmeneen minuuttia.


Finanssipakotteet

Terrorismin vastaiset pakotteet

Neuvoston 10.6.2017 voimaan tulevalla päätöksellä (YUTP) 2017/972 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/965 poistetaan yksi yhteisö päätöksen (YUTP) 2017/154 liitteessä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/150 liitteessä olevasta luettelosta niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteita. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf) 
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Pohjois-Korea

Neuvoston 9.6.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/975 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/970 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 2.6.2017 hyväksymä päätöslauselma 2356 (2017) ja lisätään 14 henkilöä ja neljä yhteisöä päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 liitteessä IV olevaan luetteloon niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Lisäksi säädöksillä pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 1.6.2017 tekemät muutokset neljän luetteloon merkityn henkilön tietoihin. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Syyria

Neuvoston 31.5.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/917 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 1.6.2018 asti. Samalla päätöksellä ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/907 saatetaan ajan tasalle päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I ja asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II oleva luettelo niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Luettelossa mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Kongon demokraattinen tasavalta

Neuvoston 30.5.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/905 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/904 lisätään yhdeksän henkilöä päätöksen 2010/788/YUTP liitteessä II ja asetuksen (EY) N:o 1183/2005 liitteessä I a olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Keski-Afrikan tasavalta

Neuvoston 30.5.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/916 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/906 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.1.2017 tekemä päätös ja saatetaan ajan tasalle kymmenen henkilön ja kahden yhteisön tiedot päätöksen 2013/798/YUTP liitteen ja asetuksen (EU) N:o 224/2014 liitteen I luettelossa niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Iran

Neuvoston 13.4.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/689 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/685 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 13.4.2018 asti ja saatetaan ajan tasalle päätöksen 2011/235/YUTP liitteeseen ja asetuksen (EU) N:o 359/2011 liitteeseen I sisältyvät tiettyjä henkilöitä koskevat merkinnät. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Jemen

Neuvoston 4.4.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP)  2017/634 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/628 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean päätös saattaa ajan tasalle tiedot neljän sellaisen henkilön osalta, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ja muutetaan tämän mukaisesti päätöksen 2014/932/YUTP liitettä ja asetuksen (EU) N:o 1352/2014 liitettä I niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Libya

Neuvoston 2.4.2017 voimaan tullella päätöksellä (YUTP) 2017/621 jatketaan kolmeen henkilöön kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 2.10.2017 asti. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)


Vienti- ja tuontirajoitteet

Iran

Neuvoston 10.6.2017 voimaan tulevalla päätöksellä (YUTP) 2017/974 ja asetuksella (EU) 2017/964 korvataan ilmoitusvelvoitteella velvoite hankkia sekakomission hyväksyntä asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä II mainittujen tuotteiden ja teknologian viennille. Liitteessä II lueteltujen tuotteiden ja teknologian vientiluvan myöntämisen ehtona on, että hakija on toimittanut toimivaltaiselle viranomaiselle selvityksen loppukäytöstä asetuksen edellyttämällä tavalla.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Myanmar/Burma

Neuvoston 27.4.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/734 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 30.4.2018 asti. Aseiden, kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvien välineiden sekä näihin liittyvän teknisen avun ja tiettyjen palvelujen tarjoaminen on kielletty.

Katso päätös (pdf)


Matkustusrajoitteet

Pohjois-Korea

Neuvoston 9.6.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/ pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 2.6.2017 hyväksymä päätöslauselma 2356 (2017) ja lisätään 14 henkilöä päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä I olevaan luetteloon niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)

Syyria

Neuvoston 31.5.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/917 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 1.6.2018 asti. Samalla päätöksellä saatetaan ajantasalle päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I oleva luettelo niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Kongon demokraattinen tasavalta

Neuvoston 30.5.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/905 lisätään yhdeksän henkilöä päätöksen 2010/788/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon niistä henkilöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)

Keski-Afrikan tasavalta

Neuvoston 30.5.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/916 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.1.2017 tekemä päätös ja saatetaan ajan tasalle kymmenen henkilön tiedot päätöksen 2013/798/YUTP liittessä olevassa luettelossa niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)

Iran

Neuvoston 13.4.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/689 jatketaan päätöksen 2011/235/YUTP uudelleentarkastelun perusteella Iranin ihmisoikeustilanteen vuoksi asetettuja rajoittavia toimenpiteitä 13.4.2018 asti ja saatetaan ajan tasalle päätöksen 2011/235/YUTP liitteeseen  sisältyvät tiettyjä henkilöitä koskevat merkinnät. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Jemen

Neuvoston 4.4.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP)  2017/634 j pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean päätös saattaa ajan tasalle tiedot neljän sellaisen henkilön osalta, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ja muutetaan tämän mukaisesti päätöksen 2014/932/YUTP liitettä niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)

Libya

Neuvoston 2.4.2017 voimaan tullella päätöksellä (YUTP) 2017/621 jatketaan kolmeen henkilöön kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 2.10.2017 asti. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)


Päivitetty 9.6.2017

Takaisin ylös