Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 11.5.2017

OHCHR; YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien erityisraportoijan tukeminen; 1. lisämyöntö

Kuvaus

Vammaisten henkilöiden oikeudet ovat Suomen ihmisoikeus- ja kehityspolitiikan painopistealue. Suomi tukee YK:n vammaisten oikeuksien erityisraportoijan työtä, jonka tavoitteena on parantaa ja lisätä tietoisuutta erityisesti kehitysmaissa asuvien vammaisten henkilöiden tilaneesta. Suomen tukeman hankkeen avulla pyritään vahvistamaan myös vammaiskysymysten huomioimista osana kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa (Agenda 2030). Hankkeen tavoitteena myös lisätä vammaisten henkilöiden osallistumista kansallisen ja kansainvälisen tason prosesseihin, joissa päätetään heitä itseään koskevista asioista. Suomi on tukenut erityisraportoijan työtä aiemmin UNDESA:n kautta. Raportoijan mandaatti siirtyi vuonna 2014 YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston yhteyteen. Raportoijan työ on ollut merkittävässä roolissa vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämisessä erityisesti kehitysmaissa, ja Suomen tukea on vammaisyhteisössä arvostettu laajalti. Tukea on tarkoitus myöntää 200.000 EUR vuonna 2017.

Rahoituspäätös 11.5.2017

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Ihmisoikeudet 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

UN Office of the High Comm of HR

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892630

Tunnus

UHA2017-001534

Luotu

23.3.2017

Sivua muokattu

2.6.2017

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Sisältötietojen päivittäminen

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 3.6.2017

Takaisin ylös