Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Puheet, 2.6.2017

Ulkoministeri Soinin puheenvuoro osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Ulkoministeri Timo Soinin puheenvuoro eduskunnan lähetekeskustelussa Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa, 31.5.2017.

Suomen turvallisuuden kannalta on tärkeää Irakin vakauden ja turvallisuuden palauttaminen ja ISILin toiminnan torjuminen. Terrori-iskut ovat lisääntyneet ja tapahtuvat yhä lähempänä - viimeisimmät Manchesterissa, Pietarissa ja Tukholmassa. Terrori-iskujen takana on useimmiten ISIL. ISIL on lisäksi pyrkinyt luomaan radikalisoituneille kannattajilleen identiteettiä, jossa nämä omalla toiminnallaan – terrori-iskuilla – ovat osa ISIL:n kalifaattia ilman tarvetta matkustaa sota-alueille.

Kansainvälinen yhteistyö ISILin vastaisessa taistelussa on tullut yhä välttämättömämmäksi. Suomi on ollut vahvasti mukana koalition toiminnassa alusta alkaen. Olemme osallistuneet vuodesta 2015 alkaen koalition sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (Operation Inherent Resolve), jossa olemme kouluttaneet Pohjois-Irakin kurdien peshmerga-sotilaita. Suomalainen koulutustapa on saanut peshmergoilta erittäin hyvää palautetta.

Kansainvälinen ISILin vastaisen koalition toiminta tukeutuu YK:n päätöslauselmaan. Koalition toiminta on kokonaisvaltaista. Eniten näkyvyyttä on saanut koalition sotilaallinen toiminta ISILiä vastaan. Operaation tuella Irakin asevoimat ovat onnistuneet valtaamaan takaisin merkittäviä alueita ISILiltä. ISILin hallussa on enää 7 prosenttia Irakin pinta-alasta, kun vuonna 2014 luku oli 40 prosenttia. Yli miljoona ihmistä on jo voinut palata koteihinsa ISILiltä vapautetuille alueille.

Koalitiolla on myös mittavaa vakauttamistoimintaa. Koalitio on yhteistyössä Irakin ja YK:n kanssa perustanut Irakin vakauttamisrahaston. Tällä rahoitetaan ISILiltä takaisin vallattujen alueiden jälleenrakennusta. Vakauttamistoimet kattavat myös miinojen raivaamisen. Koalition jäsenet ovat myös antaneet mittavaa humanitaarista apua alueella.

Koalition vierastaistelijatoiminnalla pyritään estämään vierastaistelijoiden pääsy Syyriaan ja Irakiin. Tässä on onnistuttu mm. muuttamalla matkustamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Rajaviranomais- ja poliisiyhteistyöllä on vierastaistelijoiden virtaa alueelle pystytty radikaalisti vähentämään – 90 prosentilla. Koalitio on lisäksi onnistunut heikentämään ISILin rahoituspohjaa. Tämä on tehty katkaisemalla öljytuotantoa ISILin valtaamilla alueilla. ISILin rahoittajia on identifioitu ja heidän omaisuutta jäädytetty.

ISILin propaganda ja sosiaalisen median käyttö on ollut merkittävää. Koalition pyrkimyksenä on rajoittaa ISILin informaatiovaikuttamista. Radikalisoitumista ja värväämistä terrori-iskuihin halutaan ennaltaehkäistä.

Kuten selonteossa todetaan, tarkoituksena on jatkaa Irakin koulutus- ja neuvonantotoimintaa. Osallistumisemme jatkuisi 100 sotilaan suuruisena. Se kattaisi sekä peshmerga-sotilaille että Irakin turvallisuusviranomaisille annettavaa koulutusta ja neuvonantoa vuoden 2018 loppuun asti.

Aikomuksena on nyt laajentaa koulutusta ja neuvonantoa koskemaan peshmerga-joukkojen lisäksi myös muita Irakin turvallisuusjoukkoja. Uuden mandaatin myötä Suomi voisi tehdä koulutus- ja neuvonantotoimintaa Pohjois-Irakin ohessa myös muualla Irakin alueella. Kaikista toiminta-alueista sovitaan yhteistyössä muiden koalitiomaiden kanssa. Suomalaissotilaat eivät osallistu taisteluihin vaan pysyvät rintamalinjan takana.

On selvää että Irakissa on sisäisiä jännitteitä. Riittävän vahvat turvallisuusrakenteet ovat kuitenkin edellytys sille, että Irak pystyy itse aikanaan vastaamaan omasta turvallisuudestaan.

Suomi on sotilaallisen kriisinhallinnan lisäksi antanut vahvaa tukea koalition vakauttamistoimille. Olemme tukeneet Irakin vakauttamisrahastoa ja miinanraivausta sekä antanut alueelle humanitaarista apua. Suomen kokonaistuki Irakille vuosina 2014-2017 tulee olemaan runsaat 17 miljoonaa euroa. Suunnittelemme lisäksi osallistumista koalition poliisikoulutukseen Irakissa. Suomi on myös vahvasti tukenut ajatusta, että EU osallistuisi Irakin turvallisuussektorin uudistamiseen.

Suomi on lisäksi osallistunut koalition vierastaistelijatoimintaan. Siinä olemme korostaneet ennaltaehkäisevän työn merkitystä väkivaltaisen ekstremismin torjunnassa. Suomesta on lähtenyt arviolta 80 vierastaistelijaa Irakiin ja Syyriaan, joista parikymmentä on palannut Suomeen.

Vielä muutama sana tämän hetken tilanteesta. Mosul on ollut kesäkuusta 2014 lähtien ISILin tärkein tukikohta Irakissa. Tammikuun lopulla Irakin joukot onnistuivat koalition tuella valtaamaan takaisin kaupungin itäosan. Taistelut Länsi-Mosulin takaisinvaltaamiseksi jatkuvat.

Kahden miljoonan asukkaan kaupungin takaisinvaltauksessa on ollut korkea hinta. Se on vaatinut lukuisia siviiliuhreja siitä huolimatta, että Irakin hallitus on pyrkinyt toteuttamaan operaation siviilejä suojellen. Tämä on yhä vaikeampaa tiheään asutussa kaupunkiympäristössä, jossa ISIL toimii siviilien keskellä ja käyttää heitä ihmiskilpinään.

Mosulin taistelujen seurauksena noin puoli miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Sekä he että kaupunkiin jääneet ovat riippuvaisia humanitaarisesta avusta. Irakissa humanitaarisen avun tarpeessa on yli 11 miljoonaa ihmistä. Maan sisäisesti siirtymään joutuneita ihmisiä sekä pakolaisia on yhteensä yli 3 miljoonaa, joista osa hakeutuu kohti Eurooppaa.

Mosul sekä muut ISILiltä vapautetut alueet tulee nopeasti jälleenrakentaa ja vakauttaa. Jos näin ei tapahdu, on vaarana, että ääriryhmät voisivat jälleen saada vaikutusta.

Kun ISIL menettää maa-alueensa Irakissa tulee sen toiminta muuttumaan.  Osa taistelijoista jäänee Lähi-idän alueelle. Osa saattaa siirtyä Pohjois-Afrikkaan ja osa takaisin lähtömaihinsa mm. kohti Eurooppaa. Uhkakuvien muuttuminen vaatii ISILin vastaisen toiminnan jatkuvaa arviointia.

Päivitetty 2.6.2017

Takaisin ylös