Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 28.11.2016

No Lost Generation - opetuksentuki Jordaniassa ja Syyriassa UNICEFin kautta

Kuvaus

Suomi on rahoittanut UNICEFin kautta No Lost Generation aloitetta Libanonissa (5 MEUR, 2014) ja Turkissa (2,5 MEUR, 2015). Nyt lisämyöntö 5 MEUR on tarkoitus kanavoida tasan Jordaniaan ja Syyriaan. Aloitteen tavoitteena on mobilisoida rahoitusta ja vaikuttaa poliittisesti Syyrian konfliktista kärsivien syyrialais- ja naapurimaiden lasten koulunpääsyyn, lastensuojeluun sekä nuorten asemaan. UNICEFin hankkeessa 1) tarjotaan Jordaniassa tukiopetusta, psykososiaalista tukea ja elämäntaitojen opetusta 8000 tytölle ja pojalle, jotka eivät toistaiseksi käy koulua ja/tai ovat erityisessä vaarassa lapsityövoiman tai -avioliittojen osalta; sekä 2) Syyriassa 32.000 erityisen haavoittuvassa asemassa olevan syyrialaislapsen koulunkäyntimahdollisuudet paranevat koulujen peruskorjauksen ja opettajankoulutuksen myötä. Hyödynsaajista 5000 katetaan cross-border -operaatioin opposition alueella. Tämän lisäksi 30.000 nuorta hyötyy elämäntaito- ja ammatillisesta koulutuksesta. YK on vuoden 2015 alusta vastannut Syyrian kriisiin humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön yhdistävillä kokonaisvaltaisilla apuvetoomuksilla. Suunnitelma Syyriaan (Humanitarian Response Plan, HRP) on suuruudeltaan 3,2 miljardia dollaria ja alueellinen vetoomus (Regional Refugee & Resilience Plan, 3RP) 4,6 mrd USD. Syyrian ja sen naapurimaiden kriisivaste on vuonna 2016 siis yhteensä 7,8 miljardia USD. Suomen hanke on osa UNICEFin opetussektorin työtä HRP- ja 3RP-suunnitelmien puitteissa. No Lost Generation on onnistunut tavoitteessaan mobilisoida rahaa opetukseen Syyrian konfliktin osalta ja lokakuun puolivälissä UNICEFin koko kriisivasteesta opetussektorilla oli kasassa jo 85 %. Tarpeet ovat kuitenkin edelleen valtavat. Suomen rahoitus kattaa vuodet 2017-2018.

Rahoituspäätös 28.11.2016

5 000 000 €

Kohdealue

Lähi-itä

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Ala-asteen opetus 40%
Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 30%
Opetuksen infrastruktuuri 30%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

tytöt
lapset
nuoret
vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85301037

Tunnus

UHA2016-005698

Luotu

4.11.2016

Sivua muokattu

1.6.2017

Käsittelyn vaihe

Hallitusten välinen sopimus
Hallitusten välinen sopimus
Sopimusluonnoksen valmistelu ja sopimusneuvottelut

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 2.6.2017

Takaisin ylös