Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 8.5.2017

MOPAN

Kuvaus

Monenkeskisten järjestöjen arviointiverkosto MOPAN (Multilateral Organisation Performance Assessment Network) perustettiin vuonna 2002. Sen tehtävänä on tukea jäseniään kehitysyhteistyörahoitusta saavien monenkeskisten järjestöjen tehokkuuden arvioimisessa. Verkosto tuottaa, kokoaa, analysoi ja tuo esille monenkeskisten järjestöjen toimintaa koskevaa keskeistä ja luotettavaa tietoa niiden tuloksellisuuden vahvistamiseksi ja yhdessä oppimiseksi. Arviointiraportit julkaistaan ja rahoittajat hyödyntävät niitä monenkeskisessä yhteistyössä ja järjestöihin vaikuttamisessa. Suomi liittyi mukaan vuonna 2005. Vuonna 2017 verkostossa toimii 18 aktiivista jäsenmaata: Alankomaat, Australia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Korean tasavalta, Luxemburg, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska ja Yhdysvallat. Kaudella 2015–16 on arvioitu seuraavat järjestöt: Maailmanpankki, Afrikan kehityspankki, Latinalaisen Amerikan kehityspankki, UNDP, UNICEF,UNAIDS, UNEP, UN OCHA, UN Habitat, ILO, GAVI, Maailman terveysrahasto GFTAM;. Kenttäarviointityö tehdään valikoiduissa kohdemaissa. Vuosien 2017–18 arviointikohteiksi on valittu Aasian kehityspankki, FAO, GEF, GPE, IFAD, IOM, OHCHR, UN Women, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNRWA, WFP, WHO. Suomi on mukana MOPANissa kehityspoliittisen ohjelman korostaman tulosperustaisuuden mukaisesti. Tavoitteena on yhdistää voimavaramme muiden kanssa. MOPAN-raportit ovat olleet hyvänä tukena Suomen rahoittamien monenkeskisten järjestöjen tehokkuuden arvioimiseksi. Järjestökohtaiset vaikuttamissuunnitelmat ottavat huomioon arviointien esittämät johtopäätökset. Suomi painottaa tuloksellisuutta monenkeskisen kehitysyhteistyön rahoituksessa. Suomi toimii johtovastuussa YK:n ympäristöjärjestön (UNEP) sekä UN Womenin ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston arviointiprosessissa. Yhteinen riippumaton MOPAN-sihteeristö saatiin perustettua OECD:n yhteyteen jäsenmaiden rahoituksella vuonna 2013. Yhteistyöasiakirja OECD:n kanssa on voimassa kaudelle 2016-2019. Se edellyttää, että kukin jäsenmaa tekee rahoitussopimuksen maksuosuudestaan, joka on tällä hetkellä 110 000 €/vuosi.

Rahoituspäätös 8.5.2017

110 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89891992

Tunnus

UHA2017-000832

Luotu

16.2.2017

Sivua muokattu

31.5.2017

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 1.6.2017

Takaisin ylös