Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Julkaisut, 31.5.2017

Evaluointi ohjelmatukea saavista kansalaisjärjestöistä – osa 2

pdfCSO2 Synthesis report (PDF, 108 sivua, 649 kt)

(Ks. järjestökohtaiset raportit alempana)

Kansi_CSO2

pdfMitä opimme evaluoinnista? (PDF, 2 sivua, 86 kt)

Ulkoministeriö evaluoi kansalaisjärjestöjen monivuotisen ohjelmatuen kolmessa osassa.

Evaluointi sisältää ohjelmatuki-instrumentin sekä kaikkien ohjelmatukea saavien 22 järjestön kehitysyhteistyöohjelmien arvioinnin vuosina 2010–2016. Ensimmäinen osa valmistui syyskuussa 2016 ja toinen osa keväällä 2017. Kolmas osakin on parhaillaan käynnissä ja valmistuu syksyllä.

Toisessa eva­luoinnissa arvioitiin ohjelmatuki-instrumentin ja humanitaarisen avun koordinointia ja johtamista ulkoministeriössä sekä kuuden järjestön, Fida International ry:n, Kirkon Ulkomaanavun, Pelastakaa Lapset ry:n, Plan International Suomen, Suomen Punaisen Ristin ja Suomen World Visionin kehitysyhteistyöohjelmien ja humanitaarisen avun onnistumista.

Evaluointi toteaa, että kuuden evaluoidun kansalaisjärjestön kehitysyhteistyöohjelmat ja humanitaarisen avun hankkeet ovat hyvin linjassa Suomen kehityspolitiikan sekä järjestöjen omien strategioiden kanssa. Ne kohdistuvat myös ruohonjuuritasolle, mikä on kansalaisjärjestöyhteistyön erityinen arvo.

Kansalaisjärjestöt osoittavat johdonmukaista kykyä tuottaa tuloksia, usein hyvin vaikeissa olosuhteissa. Kansalaisjärjestöjen verkostojen rooli on hyvin tärkeä neljälle kuudesta mainitusta kansalaisjärjestöstä. Mainitut verkostot aiheuttavat siirtokustannuksia, jotka ovat kuitenkin perusteltavissa suuremmalla oppimisella ja vaikuttamisella.

Kansalaisjärjestöjen rahoitukseen kohdistuneet leikkaukset johtivat kehitysyhteistyöaktiviteettien suurempaan maantieteelliseen keskittämiseen, mutta myös temaattisen osaamisen menetykseen sekä järjestöissä että ulkoministeriössä. Ohjelmat kuitenkin kykenivät säilyttämään kykynsä tuottaa tuloksia ja jatkamaan toimintojen toteuttamista.

Riittämätön kohdennus paikallisen kansalaisyhteiskunnan toimintakapasiteettiin, puutteelliset tiedot työn pitkäaikaisista vaikutuksista ja joustamattomuus kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun linkittämiseksi ovat erityisesti heikentäneet yhteistyön tuloksellisuutta ja ponnisteluja Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Tilannetta voidaan parantaa yhdenmukaistamalla kehitysyhteistyö- ja humanitaarisen avun rahoituksen aikatauluja ulkoministeriön yksiköiden kesken ja erityisesti vaatimalla kansalaisjärjestöjä keskittymään kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen. Edustustojen aktiivisempi osallistuminen voisi toimia vastapainona kansalaisyhteiskunnan toimintatilan maailmanlaajuiselle kasvavalle rajoittamiselle.

Järjestökohtaiset raportit

pdfFida International ry

pdfKirkon Ulkomaanapu

pdfPelastakaa Lapset ry

pdfPlan International Suomi

pdfSuomen Punainen Risti

pdfSuomen World Vision

Webinaariesittely

Katso webinaaritallenne tulosten esittelystä (englanniksi)

Muuta ajankohtaista aiheesta

Ulkoministeriö julkisti toisen osa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön arvioinnista (Lehdistötiedote 21.3.2017)

Evaluointi ohjelmatukea saavista kansalaisjärjestöistä – osa 1

Tämä dokumentti

Päivitetty 19.6.2017

Takaisin ylös