Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 27.4.2017
Exploring Common Solutions_banneri

Arktinen neuvottelukunta kokoaa arktiset osaajat

Valtioneuvoston kanslian asettama arktinen neuvottelukunta on kansallisesti keskeinen arktisen politiikan toimija. Neuvottelukunnan tehtävä on tukea ja vahvistaa Suomen arktista politiikkaa, edistää sen tavoitteita, tehdä tunnetuksi arktisia kysymyksiä ja kirkastaa arktista identiteettiä.

Jäänmurtaja Eteläsatamassa. Kuva: Jouni Törmänen/Lehtikuva
Kuva: Jouni Törmänen/Lehtikuva

Arktisen neuvottelukunnan puheenjohtaja on valtiosihteeri Paula Lehtomäki ja pääsihteerinä toimii johtava asiantuntija ja suurlähettiläs Harri Mäki-Reinikka ulkoministeriöstä.

Arktinen neuvottelukunta seuraa kansallisen arktisen strategian toteutumista ja keskustelee säännöllisesti kansainvälistä arktista politiikkaa koskevista kysymyksistä, kuten Arktisen neuvoston Suomen puheenjohtajuuskaudesta ja EU:n arktisesta politiikasta.

Mäki-Reinikka
Harri Mäki-Reinikka

”Suomi haluaa kansallisen arktisen strategiamme mukaan olla keskeinen ratkaisujen tuottaja erilaisiin arktisen kehityksen pulmakysymyksiin. Tähän sopii hyvin Arktisessa neuvostossa toukokuussa  alkavan Suomen kaksivuotisen puheenjohtajuuskauden teema: Yhteisiä ratkaisuja etsimässä”, Mäki-Reinikka tiivistää.

”Suomalaisella osaamisella olisi paljon annettavaa. Tunnetuimmat brändimme cleantechistä muotoiluun asettuvat arktisessa katsannossakin hyvin yleiseen maakuvaamme. Arktinen elementti vahvistaa maakuvaamme ja yleinen maakuvamme vahvistaa arktisuuttamme.”

Pohjoiset kysymykset EU:n asialistalla

Suomi pyrkii olemaan näkyvyydeltään EU-maista arktisin ja siten myös aktiivisin jäsenmaa pohjoisilla alueilla.

Pohjoiset alueet ovat jatkossa entistä kiinteämmin osa kaikkien EU:n jäsenmaiden politiikkaa. Arktisen tiedonantonsa pohjalta EU on valmis ulottamaan panostuksiaan pohjoisiin investointeihin, infrastruktuuriin, innovaatioihin, koulutukseen ja tutkimustoimintaan.

Oulussa linjataan EU:n arktista politiikkaa kesäkuussa

EU:n politiikkaa linjataan kesäkuussa Oulussa pidettävässä ensimmäisessä EU:n arktisessa korkean tason kokouksessa, jonka järjestäjinä ovat Euroopan komissio, EU:n ulkosuhdehallinto ja Suomen ulkoministeriö. Kokoukseen osallistuu useita EU:n komission jäseniä sekä EU:n ulkosuhteista vastaavaa korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini.

Tapaamisen pääteemoina ovat ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen haasteet arktisilla alueilla.

Elinvoimaa pohjoiseen ulottuvuuteen

Mäki-Reinikan mielestä EU:n kasvanut kiinnostus pohjoisia alueitaan kohtaan ja lähestyvä Oulun sidosryhmäfoorumi voivat tukea tavoitteiden asettelua tulevalla Suomen EU-puheenjohtajakaudella syksyllä 2019 ja siirryttäessä seuraavaan EU:n monivuotiseen rahoituskehyskauteen v. 2021.

Samalla EU:n pohjoinen ulottuvuus voi saada lisää elinvoimaa.

Takaisin ylös