Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Programstöd till civilsamhällesorganisationer

Utrikesministeriet beviljar statsunderstöd för utvecklingssamarbete till finländska civilsamhällsorganisationer. Ansökningstiden mellan 20.4.– 30.6.2017 är öppen endast för de organisationer och stiftelser som redan är berättigade till programstöd.

Principer för stödet

Instrumentbeskrivning av programstöd

Programstöd 2017

Stödet 2017 gäller endast de organisationer och stiftelser som redan är berättigade till programstöd.

Basinformationsanmälan

Stödtagarna lämnar in basinformation årligen. Till blanketten bifogas verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och andra eventuella dokument så som ändrade stadgar och registerutdrag.

Basinformationen lämnas in endast en gång, även när organisationen ansöker om flera programbidrag under samma ansökningsår.

Basinformation kan lämnas in året runt, men för att kunna lämna in nya programansökningar behöver organisationen den användarkod från e-tjänsten som nämns i mottagningskvittot. Under ansökningsår ombeds de sökande att returnera basinformationsanmälan i god tid.

När basinformationen har lämnats in via e-tjänsten skickas ett meddelande med en kod för ärendet (i formatet UHA20XX-000XXX) till användarkontot. Anteckna den här koden i ansökan för ett nytt eller fortsatt program under punkt 1.2.

Ansökan om programstöd

Observera att bilagorna inte får sparas med dokumentnamn som innehåller specialtecken (.,-/åäö) osv. och se till att bilagorna sparas så att dokumenttypen indikeras (t.ex. verksamhetsplan_2013.pdf). Bilagornas sammanlagda maximistorlek är 10 MB.

Kompletteringar av organisationens basuppgifter och ansökan om programstöd görs på denna blankett.

Frågor och svar om programstöd

Detta dokument

Uppdaterat 15.9.2017

Takaisin ylös