Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 10.4.2017

Rauhaa ei voi saavuttaa yksin

Kolmatta kertaa Helsingissä järjestetty National Dialogues -konferenssi kokosi yhteen 250 rauhanvälitystoimijaa. Pääteema oli alueellisten ja paikallisten toimien vaikutus kansallisiin dialogeihin.

Ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja Pekka Haavisto avasi konferenssin. Kuva: Riku Isohella / CMI
Ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja Pekka Haavisto avasi konferenssin. Kuva: Riku Isohella / CMI

"Kansainvälisiä ponnistuksia rauhan ja ennaltaehkäisevän diplomatian hyväksi tulee vahvistaa.  Helsingissä jo kolmatta kertaa järjestetty kansainvälinen National Dialogues -konferenssi on ainutlaatuinen globaali foorumi, jolla Suomi viestittää, ettei rauhaa voi saavuttaa yksin. Tämä edellyttää laajapohjaista osallistumista ja vuoropuhelua eri yhteiskunnan tahojen välillä kansalaisyhteiskuntaa unohtamatta", toteaa ulkoministeri Timo Soini.

Helsingin Säätytalolla 5.–6. huhtikuuta järjestetty konferenssi kokosi yhteen 250 rauhanvälitystoimijaa, kuten hallitusten edustajia, kansalaisyhteiskuntaa ja tutkijoita.  Osallistujiin lukeutuivat Namibian entinen presidentti Hifikepunye Pohamba, Keski-Afrikan tasavallan entinen presidentti Catherine Samba-Panza sekä Ukrainan ministeri Vadym Tšernysh. Suomesta panelisteina toimivat muiden muassa Pekka Haavisto, Erkki Tuomioja, Astrid Thors sekä ulkoministeriön alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen.

Namibian entinen presidentti Hifikepunye Pohamba muisteli avausosuudessa Namibian monivaiheista itsenäistymisprosessia presidentti Martti Ahtisaaren kanssa. Haastattelijana BBC:n Juliette Foster. Kuva: Riku Isohella / CMI<br/>
Namibian entinen presidentti Hifikepunye Pohamba muisteli avausosuudessa Namibian monivaiheista itsenäistymisprosessia presidentti Martti Ahtisaaren kanssa. Haastattelijana BBC:n Juliette Foster. Kuva: Riku Isohella / CMI

Konferenssin järjestelytoimikunta osoitti esimerkkiä eri tahojen yhteistyöstä Suomessa.  Konferenssia isännöi ulkoministeriö yhteistyössä kansalaisjärjestöjen yhteenliittymän kanssa, johon kuuluivat Crisis Management Initiative, Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu ja Common Space Initiative.

Konferenssi keskittyi tällä kertaa siihen, miten alueelliset ja paikalliset toimet vaikuttavat kansallisiin dialogeihin. Erityisesti Lähi-itää koskevat keskustelut nostivat esille suurvaltapolitiikan vaikutukset ja alueellisen dynamiikan, jotka on hyväksyttävä, mutta joita voi myös hyödyntää rauhanponnisteluissa.

Alueelliset järjestöt voivat toimia merkittävinä tukijoina, mistä hyvä esimerkki on Afrikan unionin rauhanvälitystuki. Paikallisen tason toimijoille vuoropuhelut voivat olla ainoa tapa tulla kuulluiksi. Olisikin tärkeää varmistaa, että yhteys paikallisen ja kansallisen tason dialogien välillä on toimiva.

National Dialogues –konferenssi tarjosi rauhanvälittäjille hyvän mahdollisuuden verkostoitua. Kuva: Riku Isohella / CMI
National Dialogues –konferenssi tarjosi rauhanvälittäjille hyvän mahdollisuuden verkostoitua. Kuva: Riku Isohella / CMI

Keskusteluissa nousi esiin, että kansallisella omistajuudella ja väestön tuella luodaan edellytykset rauhalle. Vähemmän onnistuneita ovat hallituksen ylhäältä johtamat keskustelut, joiden tarkoituksena on olemassa olevan vallan pönkittäminen.  On tärkeää, että naiset osallistuvat kaikilla tasoilla ja kaikkiin aiheisiin. Ajankohtaisena ongelmana on, että konfliktimaissa naiset osallistuvat kansalaisjärjestöjen toimintaan, mutta eivät ole aktiivisia kansallisessa tai paikallisessa politiikassa.    

Menneisyys ja sen erilaiset tulkinnat ovat usein keskeisessä roolissa konflikteissa. Historiantulkintaa väärinkäytetään konfliktien polttoaineena, minkä vuoksi on tärkeää, että menneisyyttä käsitellään osana sovinnontekoa ja eheytymistä.  Historioitsijat voivat osaltaan tukea konfliktien ratkaisua ja rauhanrakennusta.

Teknologiaa hyödynnetään yhä useammin rauhanvälityksessä muun muassa yhteisymmärryksen rakentamiseen ja laajapohjaiseen osallistumiseen. Konferenssissakin sitä käytettiin esimerkiksi osallistujien mielipiteiden mittaukseen.  Kysymyksestä "tulisiko National Dialogues -konferenssi järjestää uudelleen" 76 % oli vahvasti samaa mieltä, 24 % samaa mieltä ja 0 % eri mieltä.

Mervi Kultamaa

Kirjoittaja työskentelee rauhanvälityksen koordinaattorina YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikössä.

Takaisin ylös