Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 7.4.2017

Kirgizistans utrikesminister Abdyldaev besöker Finland

Pressmeddelande 63/2017
6.4.2017

Kirgizistans utrikesminister Erlan Abdyldaev besöker Finland den 11 april och träffar utrikesminister Timo Soini. Teman för diskussionerna är relationerna mellan Finland och Kirgizistan, relationerna mellan EU och Kirgizistan, situationen i Centralasien och andra aktuella internationella frågor.

Utrikesminister Abdyldaev träffar också utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen. Temat för mötet mellan ministrarna är utvecklingen av handelsrelationerna mellan Finland och Kirgizistan samt utvecklingssamarbetet med Kirgizistan.

Abdyldaev träffar i Finland också vissa projektgenomförare inom utvecklingssamarbetet, bl.a. Meteorologiska institutet, Geologiska forskningscentralen och Finlands miljöcentral. Finland stödjer utvecklingen i Kirgizistan med ca tre miljoner euro per år. Huvudsektorer är rättsstatsutveckling, vattenförsörjning, fiskförädling och geologi.  Finlands handel med Kirgizistan är anspråkslös, men det finns möjligheter att utveckla handeln bl.a. inom gruvsektorn och turismen. Honorärkonsuler har utsetts för båda länderna.

Ytterligare information: Matti Nissinen, utrikesminister Soinis diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 351 780, Marja Koskela, utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänens diplomatiska rådgivare, tfn +385 295 350 633 och Pirjo Välinoro, ambassadråd, enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn +358 295 351 791.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 7.4.2017

Takaisin ylös