Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 1.4.2017

Finanssipakotteet

Bosnia ja Hertsegovina

Neuvoston 31.3.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/607 jatketaan päätökseen 2011/173/YUTP perustuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa vuodella 31.3.2018 saakka. Päätöksen 2011/173/YUTP liitteessä olevassa luettelossa mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Luettelo on tällä hetkellä tyhjä.

Katso päätös (pdf)

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö

Komission 26.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/557 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 21.3.2017 tekemä päätös muuttaa kahta kohtaa luettelossa niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Komission 25.2.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/494 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 16.3.2017 tekemä päätös poistaa yksi henkilö luettelosta niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/557 (pdf) 
Täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/494 (pdf)

Egypti

Neuvoston 23.3.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/496 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 22.3.2018 asti. Neuvoston päätöksellä ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/491 myös muutetaan kuutta henkilöä koskevia listausperusteita ja yhden henkilön tunnistetietoja sekä poistetaan kaksi henkilöä neuvoston päätöksen 2011/172/YUTP liitteessä ja asetuksen (EU) N:o 270/2011 liittessä I olevasta luettelosta niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Lisäksi neuvoston 23.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/498 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/490 poistetaan kaksi henkilöä rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden luettelosta. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden varat on jäädytettävä ja heille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/491 (pdf)
Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/490 (pdf)

Libya

Neuvoston 23.3.2017 voimaan tullella asetuksella (EU) 2017/488 annetaan neuvostolle toimivalta muuttaa asetuksen (EU) 2016/44 liitettä VI YK:n turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean päätösten mukaisesti. Neuvoston 23.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/497 ja täytäntöönpanoasetuksella 2017/489 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 11.11.2016 ja 6.1.2017 tekemät päätökset ja saatetaan ajan tasalle henkilöitä ja yhteisöjä koskevat tiedot päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteissä III ja VI sekä neuvoston asetuksen (EU) 2016/44 liitteissä II ja VI olevaan luetteloon niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Asetus (pdf)
Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Syyria

Neuvoston 21.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/485 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/480 lisätään neljä henkilöä päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I ja asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevaan luetteloon niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Ukrainan tilanne

Neuvoston 15.3.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/445 jatketaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 15.9.2017 asti. Päätöksellä ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/437 poistetaan kahden henkilön tiedot päätöksen 2014/145/YUTP liitteen ja asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteen I luetteloista rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevista henkilöistä ja yhteisöistä. Lisäksi muutetaan eräitä rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevia henkilöitä ja yhteisöjä koskevia merkintöjä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Afganistan

Neuvoston 10.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/416 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/404 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.1.2017 ja 16.2.2017 tekemät päätökset ja ja saatetaan ajan tasalle henkilöitä ja yhteisöjä  koskevat tiedot päätöksen 2011/486/YUTP liitteessä ja asetuksen (EU) N:o 753/2011 liiteessä olevaan luetteloon niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Lisäksi luettelosta poistetaan yksi henkilö. Säädösten liitteissä mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Keski-Afrikan tasavalta

Neuvoston 10.3.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/412 ja asetuksella 2017/400 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 27.1.2017 hyväksymä päätöslauselma 2339 (2017). Päätöksellä ja asetuksella säädetään muutoksista säännöksiin, joiden nojalla asevientikiellosta voidaan poiketa jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luvalla ja turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean hyväksymällä tavalla. Lisäksi säädöksillä mahdollistetaan rajoittavien toimenpiteiden kohdistaminen niihin henkilöihin, jotka ovat syyllistyneet seksuaaliseen tai sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan tai osallistuneet tällaisten tekojen suunnitteluun tai johtamiseen. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. 

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Guinea-Bissau

Neuvoston 9.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/415 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/403 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean tekemät päätökset ja ja saatetaan ajan tasalle listattuja henkilöitä koskevat tiedot päätöksen 2012/285/YUTP liitteessä III ja asetuksen (EU) N:o 377/2012 liiteessä I olevaan luetteloon niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Kongon demokraattinen tasavalta

Neuvoston 9.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/399 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/396 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.1.2017 tekemä päätös ja saatetaan ajan tasalle 30 henkilöä ja yhdeksää yhteisöä koskevat tunnistetiedot päätöksen 2010/788/YUTP liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1183/2005 liitteessä I olevassa luettelossa niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso täytäntöönpanopäätös (pdf)
Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)

Sudan

Neuvoston 9.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/413 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/401 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.1.2017 tekemä päätös ja ja saatetaan ajan tasalle neljää henkilöä koskevat tiedot päätöksen 2014/450/YUTP liitteessä ja asetuksen (EU) N:o 747/2014 liitteessä I olevaan luetteloon niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Säädösten liitteissä mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Somalia

Neuvoston 8.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/398 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/395 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.1.2017 tekemä päätös ja tehdään 12 henkilöä ja yhtä yhteisöä koskevat muutokset neuvoston päätöksen 2010/231/YUTP liitteeseen I ja asetuksen (EU) N:o 356/2010 liitteeseen I niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja

Täytäntöönpanopäätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)


Vienti- ja tuontirajoitteet

Keski-Afrikan tasavalta

Neuvoston 10.3.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/412 ja asetuksella 2017/400 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 27.1.2017 hyväksymä päätöslauselma 2339 (2017). Päätöksellä ja asetuksella säädetään muutoksista säännöksiin, joiden nojalla asevientikiellosta voidaan poiketa jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luvalla ja turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean hyväksymällä tavalla.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)


Matkustusrajoitteet

Bosnia ja Hertsegovina

Neuvoston 31.3.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/607 jatketaan päätökseen 2011/173/YUTP perustuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa vuodella 31.3.2018 saakka. Päätöksen 2011/173/YUTP liitteessä olevassa luettelossa mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.  Luettelo on tällä hetkellä tyhjä.

Katso päätös (pdf)

Libya

Neuvoston 23.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/497 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 11.11.2016 ja 6.1.2017 tekemät päätökset ja saatetaan ajan tasalle henkilöitä ja yhteisöjä koskevat tiedot päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteessä I olevaan luetteloon niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)

Syyria

Neuvoston 21.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/485 lisätään neljä henkilöä päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)

Ukrainan tilanne

Neuvoston 15.3.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/445 jatketaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 15.9.2018 asti. Päätöksellä poistetaan kahden henkilön tiedot päätöksen 2014/145/YUTP liitteen luettelosta rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevista henkilöistä. Lisäksi muutetaan eräitä rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevia henkilöitä koskevia merkintöjä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Afganistan

Neuvoston 10.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/416 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/404 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.1.2017 ja 16.2.2017 tekemät päätökset ja ja saatetaan ajan tasalle henkilöitä ja yhteisöjä  koskevat tiedot päätöksen 2011/486/YUTP liitteessä ja asetuksen (EU) N:o 753/2011 liiteessä olevaan luetteloon niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Lisäksi luettelosta poistetaan yksi henkilö. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)

Keski-Afrikan tasavalta

Neuvoston 10.3.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/412 ja asetuksella 2017/400 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 27.1.2017 hyväksymä päätöslauselma 2339 (2017). Päätöksellä ja asetuksella säädetään muutoksista säännöksiin, joiden nojalla asevientikiellosta voidaan poiketa jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luvalla ja turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean hyväksymällä tavalla. Lisäksi säädöksillä mahdollistetaan rajoittavien toimenpiteiden kohdistaminen niihin henkilöihin, jotka ovat syyllistyneet seksuaaliseen tai sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan tai osallistuneet tällaisten tekojen suunnitteluun tai johtamiseen. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Guinea-Bissau

Neuvoston 9.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/415 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean tekemät päätökset ja ja saatetaan ajan tasalle listattuja henkilöitä koskevat tiedot päätöksen 2012/285/YUTP liitteessä I olevaan luetteloon niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)

Kongon demokraattinen tasavalta

Neuvoston 9.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/399 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/396 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.1.2017 tekemä päätös ja saatetaan ajan tasalle 30 henkilöä ja yhdeksää yhteisöä koskevat tunnistetiedot päätöksen 2010/788/YUTP liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1183/2005 liitteessä I olevassa luettelossa niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Katso täytäntöönpanopäätös (pdf)

Sudan

Neuvoston 9.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/413 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/401 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.1.2017 tekemä päätös ja ja saatetaan ajan tasalle neljää henkilöä koskevat tiedot päätöksen 2014/450/YUTP liitteessä ja asetuksen (EU) N:o 747/2014 liitteessä I olevaan luetteloon niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)

Somalia

Neuvoston 8.3.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/398 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.1.2017 tekemä päätös ja tehdään 12 henkilöä ja yhtä yhteisöä koskevat muutokset neuvoston päätöksen 2010/231/YUTP liitteessä I olevaan luetteloon niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanopäätös (pdf)


Päivitetty 31.3.2017

Takaisin ylös