Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 22.2.2017

UNU WIDER-instituutti vuosiavustus

Kuvaus

Maailmanlaajuisten kehitysongelmien tutkimus; isäntämaasopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden täyttäminen sekä tuki tutkimustoiminnalle. Instituutti toteuttaa globaalien kehityshaasteiden monialaista tutkimusta ja analysoi maailmantalouden ongelmia pyrkien löytämään niihin ratkaisuja. Tutkimustieto on suunnattu kehitysmaiden poliittisille päättäjille, avunantajille ja tutkijoille. Tutkimusohjelma vuosille 2014-2018 rakentuu kolmesta teemasta: (talouksien) muutos (transformation); osallistavuus (inclusion) ja kestävyys (sustainability). Läpileikkaavina teemoina Afrikan osallistava kasvu, sukupuolten välinen tasa-arvo (gender equity) sekä kehitys-rahoitus/avun tehokkuus (development finance/aid effectiveness). Tutkimusohjelman teemat ovat uuden kestävän kehityksen Agenda 2030 keskiössä. Widerin vuosibudjetti v. 2015 oli noin USD 9,8.miljoonaa ja se perustuu yleisavustuksiin, peruspääomarahastosta saataviin tuloihin ja korvamerkittyyn hankerahoitukseen. Suomen yleistuki on 1,4 miljoonaa euroa. Muut päärahoittajat ovat Iso-Britannia ja Ruotsi. Suomen yhteistyötä Widerin kanssa hallinnoidaan ulkoministeriön kehityspoliittisella osastolla.

Rahoituspäätös 22.2.2017

5 600 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Muu tekninen apu

Rahoituskanava

YK:n yliopisto/WIDER

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89811701

Tunnus

UHA2017-000668

Luotu

9.2.2017

Sivua muokattu

27.3.2017

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Varainmyöntöpäätös
Käsittely taloushallinnossa

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 28.3.2017

Takaisin ylös