Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 22.2.2017

WTO-sopimus vähentää yritysten kaupankäynnin kustannuksia

Tiedote 41/2017
22.2.2017

Maailmankauppajärjestö WTO:n kaupankäynnin menettelyitä koskeva monenkeskinen sopimus (nk. TFA-sopimus, Trade Facilitation Agreement) astuu voimaan 22. helmikuuta 2017.

Sopimus käsittelee vientiin ja tuontiin liittyviä maksuja ja muodollisuuksia sekä kauttakulkua. TFA-sopimuksella pyritään nopeuttamaan tullausta, vähentämään tarpeetonta paperityötä sekä lisäämään tiedonsaantia ja ennakoitavuutta.

Ministeri Kai Mykkänen pitää kauppamenettelysopimuksen voimaanastumista Suomen kannalta erittäin tärkeänä. ”Sopimus mahdollistaa sen, että tavara liikkuu rajan yli tehokkaammin, mistä hyötyvät sekä yritykset että kuluttajat. Osana globaaleja arvoketjuja etenkin välituotteet, osat ja komponentit liikkuvat tullirajojen yli useita kertoja. Suomen tavarakaupan vienti ja tuonti koostuvat paljolti tällaisista välituotteista”.

Kauppamenettelyiden yksinkertaistamisesta hyötyvät etenkin pienet ja keskisuuret yritykset.

Sopimus tukee omalta osalta myös kehitysmaiden integroitumista osaksi globaalia taloutta. Suomi tukee sopimuksen toimeenpanoa itäisessä ja eteläisessä Afrikassa yhteistyössä Maailman tullijärjestö WCO:n kanssa kolmella miljoonalla eurolla

OECD arvioi, että sopimuksen täysimääräinen toimeenpano vähentäisi yritysten kauppakustannuksia keskimäärin 12 - 17 prosenttia. Jo yhden prosentin säästö merkitsee noin 40 miljardin dollarin kustannussäästöjä globaalitasolla. Noin 7 prosenttia kaupan arvosta hukkuu maailmanlaajuisesti paperityöhön. Globaalitasolla TFA-sopimuksen toimeenpaneminen voisi kasvattaa BKT:ta noin puoli prosenttia ja lisätä vientiä 2,7 prosenttia vuodessa.

Sopimuksen voimaanastumiseen vaadittiin 2/3, eli 110 WTO-jäsenmaan kansallinen ratifiointi. Sopimus astuu nyt voimaan näiden maiden osalta. Sopimus tulee sitomaan kaikkia WTO-jäseniä, sitä mukaa kun ne saattavat sopimuksen kansallisesti voimaan.

WTO:ssa on tällä hetkellä 164 jäsentä. EU ratifioi kauppamenettelysopimuksen lokakuussa 2015.

Konkreettiset hyödyt suomalaisille yrityksille -kooste

Lisätietoja: yksikön päällikkö Marjut Akola, puh. 0295 351 105, lähetystöneuvos Elina Poikonen, markkinoillepääsy-yksikkö, puh. 0295 351 992

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi

Tämä dokumentti

Päivitetty 27.2.2017

Takaisin ylös