Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 1.3.2017

Finanssipakotteet

Pohjois-Korea

Neuvoston 1.3.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/345 ja asetuksella (EU) 2017/330 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2321 (2016) muuten kuin rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen luetteloa koskeneiden muutosten osalta. Ne pantiin täytäntöön neuvoston 9.12.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/2217 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2215.

Rahoitustuen tarjoamisen kieltoa laajennetaan kieltämällä yksityisen rahoitustuen myöntäminen Pohjois-Korean kanssa käytävää kauppaa varten.  Pankkitilien avaaminen Pohjois-Korean diplomaatti- ja konsuliedustustoille ja niiden pohjoiskorealaisille jäsenille kielletään ja olemassaolevat tilit on suljettava. Kiinteän omaisuuden vuokraus Pohjois-Korean hallituksen henkilöille, yhteisöille tai elimille sekä Pohjois-Korean hallituksen henkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä kielletään.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Valko-Venäjä

Neuvoston 28.2.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/350 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 28.2.2018 asti. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden varat on jäädytettävä ja heille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. 

Päätös (pdf)

Zimbabwe

Neuvoston 19.2.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/288 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa vuodella 20.2.2018 asti. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)

Kongon demokraattinen tasavalta

Neuvoston 8.2.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/203 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/199 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 13.10.2016 ja 19.10.2016 tekemät päätökset ja saatetaan ajan tasalle 21 henkilöä ja yhtä yhteisöä  koskevat tunnistetiedot asetuksen (EY) N:o 1183/2005 liitteessä I olevassa luettelossa niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. 

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Tunisia

Neuvoston 28.1.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/153 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31.1.2018 asti. Lisäksi neuvoston päätöksellä ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/149 muutetaan kahden rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevan henkilön tunnistetietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden varat on jäädytettävä ja heille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö

Komission 25.2.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/326 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 22.2.2017 tekemä päätös lisätä neljä luonnollista henkilöä luetteloon henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Komission 22.2.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/296 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 15.2.2017 tekemä päätös muuttaa neljää kohtaa luettelossa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Komission 10.2.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/221 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 3.2.2017 tekemä päätös poistaa yksi kohta kohta luettelossa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Komission 28.1.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/142 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 19.1.2017 tekemä päätös muuttaa yhtä kohtaa luettelossa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)


Vienti- ja tuontirajoitteet

Pohjois-Korea

Neuvoston 1.3.2017 voimaan tuleella päätöksellä (YUTP) 2017/345 ja asetuksella (EU) 2017/330 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2321 (2016) muuten kuin rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen luetteloa koskeneiden muutosten osalta. Ne pantiin täytäntöön neuvoston 9.12.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/2217 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2215.

Päätöksellä ja asetuksella kielletään kuparin, nikkelin, hopean, sinkin sekä patsaiden tuonti Pohjois-Koreasta samoin kuin helikoptereiden ja alusten vienti Pohjois-Koreaan. Vakuutus- ja jälleenvakuutuspalveluiden tarjoamisen kielto ulotetaan koskemaan kaikkia Pohjois-Korean liikennöimiä, omistuksessa tai määräysvallassa olevia aluksia. Alusten ja ilma-alusten miehistöpalveluiden hankkiminen Pohjois-Koreasta kielletään.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Valko-Venäjä

Neuvoston 28.2.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/350 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 28.2.2018 asti. Puolustustarvikkeiden ja kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvien välineiden vienti Valko-Venäjälle on kielletty. Lisäksi on kiellettyä antaa vientikieltojen kohteena oleviin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvää teknistä apua, välityspalveluita ja rahoitusta. Neuvoston päätöksellä ja asetuksella (EU) 2017/331 säädetään mahdollisuudesta poiketa vientikiellosta ampumahiihtotarvikkeiden osalta jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luvalla.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)

Zimbabwe

Neuvoston 19.2.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/288 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa vuodella 20.2.2018 asti. Puolustustarvikkeiden ja kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvien välineiden vienti Zimbabween on kielletty. Lisäksi on kiellettyä antaa vientikieltojen kohteena oleviin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvää teknistä apua, välityspalveluita ja rahoitusta. Neuvoston päätöksellä ja asetuksella (EU) 2017/284 säädetään mahdollisuudesta poiketa jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luvalla räjähteiden vientikiellosta silloin kun tuotteet viedään siviilikäyttöön kaivos- tai infrastruktuuriprojekteihin.

Päätös (pdf)
Asetus (pdf)


Matkustusrajoitteet

Valko-Venäjä

Neuvoston 28.2.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/350 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 28.2.2018 asti. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Zimbabwe

Neuvoston 19.2.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/288 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa vuodella 20.2.2018 asti. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Kongon demokraattinen tasavalta

Neuvoston 8.2.2017 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2017/203 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/199 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 13.10.2016 ja 19.10.2016 tekemät päätökset ja saatetaan ajan tasalle 21 henkilöä ja yhtä yhteisöä  koskevat tunnistetiedot asetuksen (EY) N:o 1183/2005 liitteessä I olevassa luettelossa niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)


Muut rajoitteet 

Pohjois-Korea

Neuvoston 19.2.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/345 ja asetuksella (EU) N:o 2017/330 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2321 (2016) muuten kuin rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen luetteloa koskeneiden muutosten osalta. Ne pantiin täytäntöön neuvoston 9.12.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/2217 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2215.

Tieteellinen ja tekninen yhteistyö Pohjois-Korean virallisesti tukemien tai sitä edustavien henkilöiden ja yhteisöjen kanssa on keskeytettävä. 

Päätös (pdf)
 


Päivitetty 28.2.2017

Takaisin ylös