Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 1.1.2012

Aimara-naisten voimaantuminen Bolivian tasangolla (jatko)

Kuvaus

Jatkohankkeessa pyritään naisten voimaantumiseen neljässä Aimara-yhteisössä. Tarkoitus on perustaa juridisia naisjärjestöjä, joiden avulla alueen naiset voivat vaikuttaa paikalliseen hallintoon ja saada rahoitusta omiin projekteihinsa. Aimara -etnisessä ryhmässä, johon hyödynsaajat kuuluvat, vain miehellä on äänioikeus päätöksenteossa. Naisia alistetaan ja heidän työtään (kotona ja yhteisön puolesta) ei arvosteta. Suurin osa tytöistä ei käy peruskoulua loppuun ja kokevat väkivaltaa perheen sisällä. Merkittävä osa naisista ei puhu riittävän hyvin espanjaa ja harvat osavat lukea sitä tyydyttävällä tasolla. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa koulutettiin paikallisia naisia maataloustekniikan eri osa-alueilla. Koulutuksen tarkoitus oli varmistaa heille toimeentulo sekä vahvistaa heidän yhteiskunnallista asemaansa yhteisön edessä. Lisäksi järjestettiin juridista koulutusta ihmisoikeuksista aimara-naisille. Yhteisöjen miehille pidettiin kursseja tasa-arvosta. Lisäksi järjestettiin yhteisön päättäjien kanssa koulutuksen suorittaneille naisille todistusten jako, mikä vahvisti heidän arvoaan ja osaamistaan yhteisön silmissä. Jatkohankkeen tavoitteet ovat: 1. Vahvistaa niitä 3 naisjärjestöä (1 per yhteisö), jotka syntyivät hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana ja saada neljäs järjestö perustettua uudessa yhteisössä. 2. Tehdä järjestöistä oikeussubjekteja, joilla on juridinen valta yhteisöissä. 3. Antaa koulutusta ja valmiudet, jotta nämä naisjärjestöt voisivat itsenäisesti valmistella mikroprojekteja, tehdä rahahakemuksia paikallishallinnolle, esittää naisten tarpeita ja toiveita yhteisösuunnittelmissa jne 4. Jatkaa maatalouskoulutusta koskien vihannesten tuotantoa ja prosessointia. Tällä tavalla varmistetaan naisille parempi toimeentulo sekä parannetaan naisten arvostusta yhteisön silmissä. Tämä vahvistaa heidän omanarvontuntoaan, yhteiskunnallista asemaansa ja mahdollisuuksiaan toimia tasavertaisina henkilöinä yhteisössään.

Myönnöt

2017: 37 507 €
2018: 37 507 €

Kohdemaa

Bolivia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Sukupuolten välinen tasa-arvo
Ympäristöapu
Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Maatalouden kehittäminen 40%
Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 40%
Ruokakasvien tuotanto 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Inter-Cultur ry
Asociación Civil AYNI
Asociación Civil AYNI

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

42803305

Tunnus

UHA2016-002707

Luotu

13.5.2016

Sivua muokattu

16.2.2017

Käsittelyn vaihe

Hakemusten käsittely
Laaturyhmäkäsittely
Esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 17.2.2017

Takaisin ylös