Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 1.1.2012

Vietnamin vesihuoltosektorin kehittäminen uusien kumppanuuksien kautta

Kuvaus

Vietnamin vesihuoltosektorin kehittämistarve on suuri. Valtion keskeinen rooli on väistymässä, ja kehitysyhteistyön tuki vähenee. Laitosten oma rooli kasvaa, samoin yksityisen ja kolmannen sektorin merkitys. Vesihuoltolaitosten yhteistoiminnan ja ulkopuolisten kumppanuuksien kehittämisen tarve kasvaa ja tässä Vietnam Water Supply and Sewerage Association’illa on keskeinen rooli. Hankkeen tuki kohdistuu VWSA:han ja sen jäsenistöön. Hankkeen pitkän aikavälin kehitystavoite on lisätä järjestetyn vesihuollon kattavuutta Vietnamissa. Hankkeella on neljä välitöntä tulostavoitetta: 1. VWSA:n toiminta parantunut. Laaditaan VWSA:n uusi toimintamalli ja annetaan henkilöstölle sen käyttöönottoon liittyvä koulutus 2. VWSA:n ja sen jäsenten kumppanuusverkko laajentunut. Luodaan kontakteja kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin. Kehitetään tiedotusta, lisätään kontaktitilaisuuksia 3. Jäsenten tukemismenettely kehitetty jäsenlaitosten (2 -3 kpl) kehittämispilotin avulla. Laaditaan ja toteutetaan pilottilaitosten kehittämisohjelmat. Kokemusten pohjalta laaditaan VWSA:n ohje jäsenlaitosten tukemiseksi 4. Vesihuoltolaitosten toiminta ja palvelutaso parantunut. Tukiohjeen mukaisesti annetaan jäsenlaitosten toiminnan kehittämiseen tähtäävää koulutusta Hanke tukee Vietnamin ja Suomen kehityspoliittisia tavoitteita. Koulutus ja toiminnan ohjeistus ovat hankkeen keskeisiä toimia ja niissä läpileikkaavilla tavoitteilla (tasa-arvo, ilmastokestävyys, eriarvoisuuden vähentäminen) on vahva osuus. Hankkeen pääyhteistyökumppani on VWSA. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. ATI (Administration for Technical Infrastructure) sekä Kaakkois-Aasian vesilaitosverkosto SEAWUN (South-East Asian Water Utilities Network). Suomalaisia kumppaneita ovat mm. Vesilaitosyhdistys (VVY), Finnpartnership, Finnvera ja Finnfund. Hankkeen pääasialliset hyödynsaajat ovat VWSA ja sen jäsenet. Vesihuoltopalvelujen parantumisen kautta hyödynsaajia ovat naiset ja muut heikommassa asemassa olevat ryhmät. Vesialan toimijat hyötyvät vesihuoltolaitostoiminnan kehittymisen seurauksen kasvavasta palvelutarpeesta.

Myönnöt

2017: 135 300 €
2018: 134 700 €
2019: 116 000 €

Kohdemaa

Vietnam

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Ympäristöapu

Toimiala

Vesihuolto ja sanitaatio - suuret järjestelmät 60%
Ylempi tekninen ja johtamiskoulutus 40%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
nuoret
vanhukset
alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Finnish Water Forum
Vietnam Water Supply and Sewerage Association

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

76909155

Tunnus

UHA2016-002589

Luotu

12.5.2016

Sivua muokattu

16.2.2017

Käsittelyn vaihe

Hakemusten käsittely
Hakemusten arviointi
Hakemuksen arviointi

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 17.2.2017

Takaisin ylös