Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 1.1.2012

Tyttöjen seksuaaliterveyden ja koulutuksen edistäminen Malawin maaseudulla

Kuvaus

Jatkohankkeen tarkoituksena on jatkaa työtä, joka aloitettiin projektin ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2012–2015. Keskeisiä kehitysongelmia ovat turvaton koulu ja epäystävällinen koulu- ja yhteisöympäristö tyttöjen koulutusta, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia kohtaan sekä vanhempien heikot taloudelliset mahdollisuudet tukea tyttöjen koulutusta. Hankkeen tarkoituksena on tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, -oikeuksia ja koulutusta edistävä koulu- ja yhteisöympäristö. Tyttöjen parantunut hyvinvointi ja terveys pysyvät edeltävän hankkeen tavoin ensisijaisina kehityskohteina. Tavoitteena on edelleen kehittää ja juurruttaa projektin ensimmäisessä vaiheessa luotuja malleja turvallisesta koulusta ja seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista. Näin koulut, yhteisörakenteet ja paikallinen hallinto muuttuvat turvallisemmiksi ja ystävällisimmiksi tytöille sekä voimaannuttavat vanhempien taloudellista ja perheiden ravitsemuksellista tilannetta. Hankkeen välittömät tavoitteet ovat: 1) Kouluympäristö on turvallinen ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia kohtaan ystävällinen, 2) Yhteisöt tukevat tyttöjen koulutusta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia, 3) Tytöt ovat voimaantuneita 4) Naiset ovat voimaantuneet tukemaan tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia sekä koulutusta 5) Hankemallit ovat mukautettu paikallisiin toimintamalleihin ja ohjelmiin. Hankkeen aktiviteetit keskittyvät kapasiteetin rakentamiseen, tietämyksen levittämiseen, voimaannuttamiseen sekä toimeentulon ja hyvinvoinnin parantamiseen. Hanke tullaan toteuttamaan vuosina 2017–2020 Dedzan ja Mangochin alueilla Malawissa. Hankkeen välittömiä hyödynsaajia ovat 10–18-vuotiaat tytöt, opettajat, vanhemmat, pojat, perinteiset ja uskonnolliset johtajat, yhteisörakenteet sekä paikallistason hallintovirkailijat. Jatkohanke pohjautuu ensimmäisessä vaiheessa luodulle yhteistyölle Väestöliiton, Mannerheimin lastensuojeluliiton ja YECEn välillä. Uutena kumppanina Marttaliitto tuo mukanaan asiantuntijuutta taloustaidoista ja ravitsemuksesta ja mobiili oppimisapplikaatio kehitetään hankkeen tueksi yhteistyössä Funzi Oy:n kanssa.

Myönnöt

2017: 223 978 €
2018: 179 146 €
2019: 152 349 €
2020: 158 477 €

Kohdemaa

Malawi

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Sukupuolten välinen tasa-arvo
Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

Perhesuunnittelu 40%
Lisääntymisterveydenhuolto 40%
Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset
tytöt
lapset
nuoret

Rahoituskanava

Väestöliitto ry
YECE, Youth Empowerement and Civic Education
Family Planning Association of Malawi (FPAM)
University of Malawi, College of Medicine, Centre for Reproductive Health
Youth Empowerement and Civic Education (YECE)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25302203

Tunnus

UHA2016-002558

Luotu

12.5.2016

Sivua muokattu

16.2.2017

Käsittelyn vaihe

Hakemusten käsittely
Laaturyhmäkäsittely
Esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 17.2.2017

Takaisin ylös