Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 2.2.2017

Ulkoministeriössä jokainen rekrytointi punnitaan yksilöllisesti ja lakiin perustuen

Tiedote 23/2017
2.2.2017

Ulkoministeriössä jokainen rekrytointi punnitaan yksilöllisesti ja lakiin perustuen. Myös turvallisuusnäkökohtiin suhtaudutaan vakavasti. Turvallisuusarvioon vaikuttavat muun muassa tehtävän sisältö sekä pääsy luottamuksellisiin tietoihin.

Rekrytoitavan henkilön suhteita ulkomaille tulee tarkastella kokonaisuutena. Tarkasteltavia tekijöitä ovat muun muassa perhe- ja muut henkilösuhteet, aikaisemmat kansalaisuudet, taloudelliset sidonnaisuudet, yhteydenpito ja aikaisempi toiminta.

Kaksois- tai monikansalaisuus ei ole ongelma sinänsä, mutta ulkomaanyhteyksistä johtuva painostusalttius on. Toisen valtion, varsinkin EU- ja ETA-maan ulkopuolisen valtion, kansalaisuus voi olla riskitekijä joissain tapauksissa.

Ulkoministeriön ja edustustojen palveluksessa on tälläkin hetkellä kaksois- tai monikansalaisia. Kaksois- tai monikansalaisia koskevaa rekrytointikieltoa ei ole. Tilastoa tai rekisteriä ulkoministeriössä työskentelevistä monikansalaisista ei pidetä.

Yksittäisiä henkilöitä koskevia tapauksia ulkoministeriö ei kommentoi. Mikäli ulkoministeriön palvelukseen pyrkinyt henkilö katsoo oikeuksiaan loukatun, hänellä on käytettävänään normaalit oikeusturvakeinot.

Lisätietoja: hallintojohtaja Ari Rouhe, puh. 0295 350 679.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi

Tämä dokumentti

Päivitetty 2.2.2017

Takaisin ylös