Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 1.2.2017

Suomi puolustaa tyttöjen ja naisten oikeuksia ja tukee Hollannin aloitetta

Tiedote 22/2017
1.2.2017

Alaikäisten äitien synnytyksiä. Osio infografiikasta

Suomi on huolestunut siitä, että kehitysmaissa tehtävä työ naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden hyväksi on vastatuulessa. Siksi Suomi on omassa kehityspolitiikassaan keskittänyt voimavarojaan juuri tyttöjen ja naisten oikeuksien vahvistamiseen.

”Suomen pitää ottaa entistä vahvempi rooli myös poliittisissa keskusteluissa niin Euroopan unionissa kuin YK:ssakin. Meidän on puhuttava niiden puolesta, joiden ääni ei muuten kuulu. Se tarkoittaa aktiivista vaikuttamista siihen, että kansainvälinen yhteisö kiinnittää huomiota naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan, nuorten oikeuteen saada seksuaalikasvatusta ja seksuaaliterveyspalveluihin sekä turvalliseen äitiyteen”, painottaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.

Suomi antaa tukensa Alankomaiden tuoreelle SheDecides-aloitteelle, joka tähtää tuen varmistamiseen niille järjestöille, jotka kärsivät Yhdysvaltain suunnittelemista leikkauksista. Niihin järjestöihin lukeutuu muun muassa YK:n väestörahasto UNFPA, joka kuuluu Suomen tärkeimpiin monenkeskisiin kumppaneihin.

Naisten ja tyttöjen mahdollisuudet päättää omasta kehostaan, naimisiin menosta ja lasten hankinnasta ovat keskeisiä tekijöitä koko perheen hyvinvoinnille ja toimeentulolle sekä edellytys tasapainoiselle väestökehitykselle. Maailmassa elää yli 220 miljoonaa naista ilman toivomaansa ehkäisyä.

Yhdysvaltojen kaavailemat, vuositasolla noin 600 miljoonan dollarin leikkaukset perhesuunnittelu- ja lisääntymisterveysohjelmiin heikentävät toteutuessaan erityisesti köyhien naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia saada tarvitsemiaan palveluja.

”Suomen pitää olla siellä, missä meitä eniten tarvitaan. Siksi Suomi haluaa kehityspolitiikassaan korostaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja nykyisessä tilanteessa etenkin seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia”, sanoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.

Suomi on jo pitkään keskittänyt resurssejaan naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistamiseen. Suurin osa Suomen tukemista terveyshankkeista liittyy seksuaali- ja lisääntymisterveyteen. YK-järjestöistä suurimmat avustukset menevät YK:n väestörahastolle (UNFPA) ja naisten tasa-arvojärjestölle (UNWomen). Vuonna 2016 Suomen yleistuki väestörahastolle oli 19 miljoonaa euroa. Suomi tukee myös UNFPAn ja YK:n lastenrahaston Unicefin työtä naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomista vastaan. Lisäksi Suomi rahoittaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia edistäviä hankkeita muun muassa Afganistanissa, Jemenissä, Myanmarissa ja Somaliassa.

Lisätietoja: kehityspolitiikan neuvonantaja Gisela Blumenthal, toimialapolitiikan yksikkö, puh. 0295 350 958 sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerin erityisavustaja Pasi Rajala, puh. 0400 464 393.

pdfSuomi tukee maailman tyttöjen oikeuksia -infograafi

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.

Tämä dokumentti

Päivitetty 2.2.2017

Takaisin ylös