Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 13.12.2016

UNDP/OECD Verotarkastajat ilman rajoja (TIWB)

Kuvaus

OECD:n ja UNDP:n Verotarkastajat ilman rajoja –ohjelman (Tax Inspectors without Borders, TIWB) tavoitteina on 1) kehitysmaiden verohallintojen osaamisen vahvistaminen ja 2) tiedon kerääminen ja jakaminen työstä saaduista strategisista opeista. OECD:n ja UNDP:n yhteisohjelman tarkoituksena on lähettää vuosina 2016-19 OECD-maista ja kehittyneemmistä kehitysmaista 100 verotarkastajaa kehitysmaiden verohallintoihin tekemään verotarkastuksia yhdessä kehitysmaiden verotarkastajien kanssa (reaaliaikaista työssä oppimista, learning-by-doing). Tämä parantaa kehitysmaiden verohallintojen tietotaitoa ja osaamista, mikä puolestaan vahvistaa niiden verotuskykyä ja edistää verotuksen tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta kestävän kehityksen tavoitteen 17 mukaisesti. Ohjelman kohdemaina ovat LDC-maat erityisesti Afrikassa sekä tietyt Aasian ja Etelä-Amerikan maat. 1.4.2016 aloittaneen ohjelman sihteeristö toimii OECD:n puitteissa Pariisissa clearing housena, sovittaen yhteen kehitysmaiden tarpeita ja tarjolla olevaa asiantuntemusta. Ohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2016-19 on 10,7 milj. US-dollaria, josta UNDP:n osuus on 7,7 milj. US-dollaria. UNDP:n osuudella katetaan asiantuntijoiden palkkiot ja matkakulut, ohjelman aiheuttamat suorat kustannukset ja UNDP:n yleiskuluja, jotka liittyvät toiminnan tukipalveluihin. Ohjelman perustamista edelsi kaksivuotinen OECD:n verotus- ja kehitysohjelman pilotti, joka osoitti että yhdessä kokeneempien verotarkastajien kanssa tehdyt suuryritysten verotarkastukset ovat tehokkainta verotusosaamisen kehittämistä kehitysmaiden kannalta. Esimerkkejä pilotin tuloksista sen kohdemaissa ovat Kenian verotulojen kaksinkertaistuminen vuoden aikana, Vietnamin verotulojen kasvu 40 milj. US-dollarilla ja Sambian verotulojen lähes kolminkertaistuminen. Suomi on tukemassa ohjelman UNDP-komponenttia 800 000 euron avustuksella vuosille 2016-17.

Rahoituspäätös 13.12.2016

800 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Valtiontalouden, erityisesti verotuskyvyn vahvistaminen (DRM) 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892687

Tunnus

UHA2016-001696

Luotu

4.4.2016

Sivua muokattu

23.1.2017

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 24.1.2017

Takaisin ylös